Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen overstromingen. Uit een keuring van de dijken bleek dat grote delen van de Markermeerdijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen. Daarom worden deze dijken versterkt.

Fietser op de Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken is verantwoordelijk voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Dit is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en private partijen onder leiding van Boskalis en VolkerWessels ondernemingen.

Maatwerk

Het 33 kilometer lange stuk Markermeerdijken vraagt op iedere plek maatwerk. Samen met de omgeving en experts is gezocht naar de beste oplossingen. In het projectplan, opgesteld door de Alliantie, staat welke oplossingen er op de verschillende locaties worden gebruikt. Het gaat hierbij onder meer om binnenwaartse en buitenwaartse versterkingen, het gebruik van constructies of een oeverdijk.  

Veilig en mooi

De provincie wil het gebied rond de dijkversterking (de Markermeerkust en ook het achterland) een extra impuls geven. De dijkversterking biedt de kans om het gebied anders in te richten of extra mogelijkheden voor natuur en recreatie te creëren. Uitgangspunt daarbij is dat het cultuurhistorische en landschappelijke belangrijk karakter van de dijk wordt versterkt. De provincie heeft hiervoor geld gereserveerd.

Meer informatie

Meer informatie over het project staat op www.markermeerdijken.nl.