Samenwerkingspartners

Bij het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam zijn overheden, bewoners, ondernemers en natuurorganisaties betrokken. Samen willen deze partijen een groot aantal uitdagingen in het gebied aanpakken.

In het ambitieprogramma werken naast de provincie de volgende partners samen:

Logo's samenwerkingspartners

Al deze partners werken sinds 2014 aan de verschillende projecten. Alle ideeën en projecten zijn de afgelopen jaren gewogen op haalbaarheid en draagvlak. Ook zijn over veel projecten inmiddels ambtelijke en bestuurlijke afspraken gemaakt en is geld gereserveerd. Ambities die 1-op-1 gekoppeld zijn aan de dijkversterking (zoals fietspaden en het stadsstrand) zijn opgenomen in het projectplan Waterwet Markermeerdijken. Deze worden in opdracht van de provincie uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie Markermeerdijken.

Rijksoverheid

Aan de basis van het ambitieprogramma staan een aantal rijksoverheidsprogramma’s en maatregelen. Een overzicht hiervan staat aan de rechterkant van deze pagina, onder het kopje ‘Links’.

Gemeenten 

Overige organisaties