Zwemwater en baden

De provincie laat controleren of zwemwater en (zwem)baden schoon en veilig zijn.

Zwemmen in open water

De provincie Noord-Holland wijst elk jaar de zwemwaterlocaties in open water aan. Dit zijn locaties zowel langs de kust als in plassen en meren. Op de landelijke website zwemwater.nl zijn alle aangewezen zwemlocaties in Nederland te vinden.

Bekijk alle zwemlocaties

Veiligheid en waterkwaliteit

Tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober worden de aangewezen zwemlocaties gecontroleerd op veiligheid en de kwaliteit van het zwemwater.

  • De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert, in opdracht van de provincie Noord-Holland, jaarlijks een veiligheidsonderzoek uit. Er wordt door de zwemwaterinspecteurs onder andere gecontroleerd op glas, poep en poelslakken.
  • De waterschappen en Rijkswaterstaat controleren tijdens het zwemseizoen de kwaliteit van het water op de aangewezen zwemlocaties. Deze metingen voeren zij minimaal eens per maand uit. Afhankelijk van de kwaliteit van het water wordt vaker gecontroleerd.

Als uit het onderzoek of de metingen blijkt dat sprake is van een onveilige situatie of een slechte waterkwaliteit, volgt een negatief zwemadvies of zwemverbod. Dit wordt gecommuniceerd via zwemwater.nl en via de blauwe informatieborden bij de aangewezen zwemlocaties.

Bekijk zwemadvies per zwemlocatie

Is u iets opgevallen bij een aangewezen zwemlocatie? Meld dit bij de zwemwatertelefoon via telefoonnummer (088) 102 13 00.

Zwemlocaties herkennen

De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de blauwe informatieborden van de provincie. De locaties zijn ook te vinden op de landelijke website zwemwater.nl in de zwemwater-app (App Store of Play Store).

Publieksinformatiebord

Meld een zwemlocatie aan

Zwemmen op locaties die niet op zwemwater.nl staan raadt de provincie af. Op sommige plekken is het zelfs verboden. Ziet u een locatie die niet op zwemwater.nl staat, maar die mogelijk wel interessant is als zwemlocatie? Neem dan contact op met de gemeente waar die locatie zich bevindt. De gemeente kan vervolgens in gesprek met de provincie en de waterbeheerder om te onderzoeken of de locatie daarvoor geschikt is.

Subsidie verbeteren kwaliteit zwemwater

Schoon zwemwater is belangrijk voor de gezondheid van zwemmers. Om de kwaliteit van zwemwater te verbeteren, stelt de provincie subsidie beschikbaar voor waterbeheerders (zoals waterschappen) en locatiehouders van zwemlocaties (zoals gemeenten en recreatieschappen). Zij kunnen met deze subsidie bij potentiële en aangewezen zwemlocaties problemen aanpakken, zoals terugkerende blauwalg of te hoge concentraties (poep)bacteriën.

Meer informatie over het beheren of controleren van zwemlocaties is te vinden op Informatiepunt Leefomgeving.

Faciliteren zwemmen en baden

Als u als badhouder van plan bent om zwemmen of baden te faciliteren voor publiek, dan moet u dat minstens 4 weken voor openstelling doorgeven aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Op de website van de OD NHN is alle informatie te vinden waar beheerders en eigenaren aan moeten voldoen.

De omgevingsdienst controleert, in opdracht van de provincie, of badgelegenheden of bassins voor zwemmen en baden voldoen aan de eisen voor hygiëne en veiligheid. Voorbeelden van plekken die ‘gelegenheid kunnen bieden tot zwemmen of baden’, zijn openbare zwembaden, dompelbaden, zwemvijvers, medische baden, sauna’s, baden in hotels, op campings en vakantieparken.

Meer informatie over het faciliteren van zwemmen en baden of de regelgeving is te vinden op de website van Informatiepunt Leefomgeving.