Woo-verzoek

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

De Woo regelt net als de Wob het recht op informatie van de overheid en spoort overheden aan nog meer werk te maken van openheid en transparantie.

Indienen van Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek)

Is de informatie waar u naar op zoek bent, niet al openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

•    dat het gaat om een Woo-verzoek
•    het onderwerp
•    om welke of welke soort documenten het gaat
•    de periode die het betreft
•    uw contactgegevens

Hoe preciezer deze gegevens zijn vermeld, hoe sneller het verzoek kan worden afgehandeld.

Een Woo-verzoek dient u bij voorkeur in via dit digitale formulier. Kunt u geen gebruikmaken van het digitale formulier, dan kunt u dit formulier (Word, 69kB) printen, invullen en opsturen. 

Afhandeling en termijnen

Meer informatie over de afhandeling, termijnen en aanpak van een Woo-verzoek staat op de pagina Woo-proces.

Beschikbaarheid van informatie

Met vragen over de beschikbaarheid van informatie kunt u contact opnemen met de Woo-coördinatiedesk (WCD) van de provincie Noord-Holland. Dit kan via Woo@noord-holland.nl of 0800 0200 600 (vraag naar de WCD). 

Heeft u een algemene vraag of bent u op zoek naar andere informatie dan documenten? Vul dan het algemene vragenformulier in of kijk op de pagina Informatie opvragen.

Ingediende Woo-verzoeken

Ingediende Wob-verzoeken