Social return

Social return

Met social return creëert de provincie kansen op werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij inkopen vraagt de provincie haar contractpartners om deze groep mensen aan het werk te helpen. Dit kan door het bieden van een baan of stageplek, het met kennis ondersteunen van sociale initiatieven die mensen dichter bij werk brengen of door sociaal inkopen. In iedere opdracht van werken boven € 150.000,- en diensten boven € 215.000,- wordt een social return-verplichting opgenomen.

Acties voor contractpartners

Na definitieve gunning van de opdracht neemt de contractpartner binnen 7 werkdagen contact op voor een adviesgesprek met team social return. In de checklist staan alle acties op een rij.

Contact

Team social return van de provincie denkt mee, faciliteert en adviseert over een passende invulling van social return. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die aan de kant staan weer aan de slag komen. Naast monitoring en controle van de social return-prestatie kan team social return contractpartners ook in contact brengen met het netwerk van de provincie.

Resultaten

Social return resultaten
Bekijk alle resultaten in het document Voortgang in één oogopslag (pdf, 106 kB). 

Social return magazine

Hoe geef je als onderneming invulling aan social return? Hierbij staat de zoektocht naar de juiste match met mens, activiteit en resultaat centraal. Verschillende organisaties die zich richten op arbeidsparticipatie kunnen hierbij ondersteunen. Meer informatie staat in het Social return magazine.

Social return magazine