Proclaimer

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Wij streven ernaar uitsluitend correcte en actuele informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Komt u informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van u. U kunt hiervoor een mail sturen naar de nieuwsredactie@noord-holland.nl van de provincie Noord-Holland. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen krijgt u van ons een reactie.

Hoe snel reageren wij op e-mails?

Bij ontvangst van een e-mail sturen wij per omgaande een ontvangstbevestiging, tenzij we de e-mail direct afhandelen. In de ontvangstbevestiging geven wij aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie volgt.

Bij de afhandeling van e-mail maken wij een onderscheid tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, vergunningprocedures etc. Dit soort vragen wordt binnen twee dagen afgehandeld. Complexe vragen of verzoeken (vragen die meer aandacht vergen door naslagwerk of bestuurlijke of ambtelijk afstemming, verzoeken om vergunning, ontheffing, het indienen van een bezwaar of een klacht) kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval krijgt u binnen tien werkdagen bericht over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer we de toegezegde afhandelingstermijn niet kunnen nakomen, krijgt u direct bericht over een nieuwe termijn.

Privacy en cookies

Meer over uw privacy en het plaatsen van cookies leest u in onze Privacyverklaring.

Auteursrecht

De provincie Noord-Holland bezit het auteursrecht op alle informatie die via www.noord-holland.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via de nieuwsredactie van de provincie Noord-Holland kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal (nieuwsredactie@noord-holland.nl)

Ingezonden reacties

Bij ingezonden reacties op weblogs en nieuwsberichten behoudt de nieuwsredactie van de provincie Noord-Holland zich het recht voor om een bericht te wijzigen, niet meteen te plaatsen of te weigeren. Reacties dienen betrekking te hebben op het onderwerp van het bericht waarbij ze worden geplaatst. Discriminerende, kwetsende en beledigende teksten of teksten die aanzetten tot geweld zijn niet toegestaan. Ook advertenties en andere commerciële uitingen worden niet geplaatst.

Social media

De provincie Noord-Holland is actief op diverse social media. We hebben onder meer accounts op Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en YouTube. Via deze kanalen informeren we inwoners en de organisaties waar we mee samenwerken over de provincie Noord-Holland. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die wij publiceren. Reacties dienen betrekking te hebben op het onderwerp van het bericht waarbij ze worden geplaatst. Reacties die discriminerend, kwetsend, beledigend zijn of aanzetten tot geweld worden door ons verwijderd. De nieuwsredactie behoudt zich het recht voor om gebruikers die zich consequent niet aan bovenstaande houden te blokkeren.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u op een hyperlink naar zo’n externe site klikt, verlaat u de website van de provincie Noord-Holland en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor die site gelden. De provincie Noord-Holland is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Archief website

Eerdere versies van deze website vindt u op Archiefweb.eu. Vanaf 29 mei 2015 wordt www.noord-holland.nl dagelijks gearchiveerd.

Uitgelicht