Cultuur & Erfgoed

Cultuur is van essentiële waarde voor de provincie. De provincie wil cultuur behouden en versterken. Onder meer door bijvoorbeeld monumentale gebouwen, stolpboerderijen, kerken, industriële gebouwen, molens en dijken helpen te behouden door restauratie of herbestemming. Ook wil de provincie culturele voorzieningen, zoals theaters, bibliotheken en musea, bereikbaar en toegankelijk houden.

Actueel

Beleidskader Cultuur in Ontwikkeling 2017-2020

Cultuurnota
Open de nota Cultuur in Ontwikkeling 2017-2020

Cultuur in Ontwikkeling voortgangsrapportage 2017-2018

Magazine 'Cultuur in Ontwikkeling voortgangsrapportage 2017-2018'
Open het magazine 'Cultuur in Ontwikkeling voortgangsrapportage 2017-2018'