Archeologie

De provincie exposeert en bewaart haar archeologische vondsten in het Huis van Hilde. Daar zijn tentoonstellingen en vindt u het archeologisch depot en de documentencollectie.

De provincie heeft de wettelijke taak om:

  1. vindplaatsen in de bodem te beschermen
  2. archeologisch onderzoek te doen wanneer een mogelijke vindplaats verstoord wordt
  3. archeologische vondsten toegankelijk te maken voor een groot publiek

Daarom ondersteunt ze gemeenten op het gebied van archeologie.

Huis van Hilde

Om archeologische vondsten toegankelijk te maken voor een breed publiek heeft de provincie in 2015 het Huis van Hilde (in Castricum) geopend. Hier vindt u onder meer:

  • een permanente tentoonstelling over de archeologie van Noord-Holland; ruim 1.000 vondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd illustreren de archeologische rijkdom van de provincie
  • het ArcheoLab voor kinderen
  • een educatief programma voor scholen
  • het archeologisch depot en (deels gedigitaliseerde) documentencollectie

Provinciaal depot voor archeologie en documentencollectie

De provincie registreert en bewaart alle bodemvondsten in het archeologisch depot. Daar zijn ongeveer 12.000 dozen (zo'n 6 km plankruimte) met in totaal meer dan 2 miljoen bodemvondsten uit de gehele provincie opgeslagen. De collecties zijn divers: van ongeveer 30.000 jaar oude botten van dieren uit de Noordzee tot vondsten uit de Tweede Wereldoorlog.

Raadpleeg het digitaal depot op collectie.huisvanhilde.nl.

De gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Zaanstad onderhouden een eigen depot en zijn daarmee tevens eigenaar van de vondsten en opgravingsdocumentatie afkomstig van onderzoek binnen de grenzen van hun gemeenten.

Vondsten melden en determineren

Hebt u een oud voorwerp gevonden? Meld het! Een vondstmelding kan veel informatie verschaffen over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het maakt het verhaal van ons verleden completer. Daarom is het volgens de Monumentenwet verplicht om archeologische vondsten te melden.

Wilt u meer weten over uw vondst? Stuur dan uw vraag mét duidelijke foto’s van uw vondst naar het archeologisch depot. Let op: voor de waarde van uw vondst kunt u contact opnemen met een antiquair of veilinghuis.

Overname privé collecties

Hebt u een particuliere verzameling van uzelf of een erfstuk? Het depot neemt deze graag van u over. Ze garandeert dat uw collectie voor de toekomst bijeen blijft én dat de naam van de vinder er altijd mee verbonden zal blijven.

Bruikleen en gebruik fotomateriaal

Musea en andere culturele organisaties kunnen vondsten gratis (bruik-)lenen voor tentoonstellingen, mits u veilig (in afgesloten vitrines) tentoonstelt en de voorwerpen goed verzekerd.

Voor (wetenschappelijke) publicaties stelt de provincie kosteloos fotomateriaal beschikbaar.

Steunpunt Monumenten en Archeologie

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is het loket voor gemeenten voor vragen over erfgoed, archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. Gemeenten kunnen bij het Steunpunt terecht met vragen over erfgoed in het algemeen en archeologie en monumenten in het bijzonder. Ook organiseert het Steunpunt netwerkbijeenkomsten.

Meer informatie en contact

Het Provinciaal Depot voor Archeologie is gehuisvest in het Huis van Hilde en open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Maak voor uw bezoek wel een afspraak.

Neem voor meer informatie of om een afspraak te maken contact op met het archeologisch depot, telefoon: (023) 514 45 14.

Bekijk voor meer informatie over het Huis van Hilde de website van het Huis van Hilde of neem contact op via info@huisvanhilde.nl.