Archeologie

De provincie beheert de Noord-Hollandse archeologische collectie en exposeert en bewaart deze vondsten in Huis van Hilde in Castricum. Daar zijn tentoonstellingen en is het archeologisch depot en de documentencollectie.

De provincie heeft op basis van de Erfgoedwet de taak om Noord-Hollandse archeologische collecties te beheren. Dit moet op een duurzame manier en toegankelijk zijn voor wetenschap en publiek. Voor het duurzaam behoud van de collectie heeft de provincie de beschikking over het archeologische depot voor bodemvondsten in Huis van Hilde in Castricum. De publieke toegankelijkheid van de collectie is gewaarborgd in de publieksruimten van Huis van Hilde. De provincie is in de regel eigenaar van alle archeologische vondsten en collecties in Noord-Holland.

Daarnaast zet de provincie zich in om archeologische vindplaatsen in stand te houden. Dit doet zij via de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Structuurvisie 2014. Zij ondersteunt daarmee gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening en archeologie via het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland.

Ook is de provincie verantwoordelijk voor het doen van (eventueel ook gravend) onderzoek naar archeologische waarden en vondsten die toevallig in de Noord-Hollandse bodem worden aangetroffen, of vondsten die aan het licht komen, ondanks het feit dat alle verplichte archeologische onderzoeken zijn uitgevoerd.

Huis van Hilde

Om archeologische vondsten toegankelijk te maken voor een breed publiek heeft de provincie in 2015 het Huis van Hilde (in Castricum) geopend. Hier zijn onder meer:

  • Een permanente tentoonstelling over de archeologie van Noord-Holland; ruim 1.000 vondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd illustreren de archeologische rijkdom van de provincie
  • Het ArcheoLab voor kinderen
  • Een educatief programma voor scholen
  • Het archeologisch depot en (deels gedigitaliseerde) documentencollectie
  • Wisselende tentoonstellingen

Provinciaal depot voor archeologie en documentencollectie

De provincie registreert en bewaart alle bodemvondsten in het archeologisch depot. Daar zijn ongeveer 12.000 dozen (zo'n 6 kilometer plankruimte) met in totaal meer dan 2 miljoen bodemvondsten uit de gehele provincie opgeslagen. De collecties zijn divers: van ongeveer 30.000 jaar oude botten van dieren uit de Noordzee tot vondsten uit de Tweede Wereldoorlog.

Iedereen kan de collectie van het archeologisch depot voor bodemvondsten digitaal raadplegen.

De gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Zaanstad onderhouden een eigen depot en zijn daarmee ook eigenaar van de vondsten en opgravingsdocumentatie afkomstig van onderzoek binnen de grenzen van hun gemeenten.

Om de provinciale collectie breed toegankelijk te maken voor zowel de wetenschap als het publiek verschijnt jaarlijks de archeologische kroniek van Noord-Holland waarin archeologische ontdekkingen en bijzondere opgravingen centraal staan. De, soms spectaculaire, vondsten zijn voorzien van foto’s en beschrijvingen. Daarnaast verschijnen in een reeks archeologische publicaties regelmatig nieuwe rapporten over archeologische opgravingen en onderzoek.

Steunpunt Monumenten en Archeologie

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is het loket voor gemeenten voor vragen over erfgoed, archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. Gemeenten kunnen bij het Steunpunt terecht met vragen over erfgoed in het algemeen en archeologie en monumenten in het bijzonder. Ook organiseert het Steunpunt netwerkbijeenkomsten.

Meer informatie en contact

Het Provinciaal Depot voor Archeologie is gehuisvest in Huis van Hilde en open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Maak voor bezoek wel een afspraak.

Bekijk voor meer informatie over Huis van Hilde de website.