Culturele instellingen

Samen met partners, zoals gemeenten, wil de provincie het brede culturele aanbod van Noord-Holland toegankelijk en bereikbaar houden voor publiek.

Cultuur maakt de provincie aantrekkelijk om te bezoeken of in te wonen. De provincie wil dat alle inwoners van Noord-Holland van cultuur kunnen genieten. Daarom ondersteunt de provincie gemeenten bij het bereiken van regionale afstemming van cultuuraanbod. De regionale samenwerking op het gebied van cultuur voorziet in de uitwerking van 2 programma’s: 1 in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en 1 in de cultuurregio Noord-Holland Noord (NHN).

Bibliotheken

Bibliotheken zijn belangrijke culturele voorzieningen en dragen bij aan de leefbaarheid van een gebied. De provincie helpt een goed openbaar bibliothekennetwerk en interbibliothecair leenverkeer in stand te houden en te innoveren. In dit filmpje wordt het belang van bibliotheken benadrukt.

ProBiblio voert dit beleid voor de provincie uit.

Cultuureducatie

De provincie doet mee met het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Het gaat om samenwerkingsprojecten tussen 300 basisscholen en 338 individuele cultuuraanbieders in 26 gemeenten. Plein C voert dit programma in Noord-Holland uit. 

Plein C

MRA Cultuurmonitor

De cultuurmonitor beschrijft de staat van cultuur in 2019 in 7 deelregio’s binnen de MRA. De thema’s die aan bod komen zijn: erfgoed, film, letteren, beeldende kunst en podiumkunsten.