Culturele instellingen

Samen met partners, zoals gemeenten, wil de provincie het brede culturele aanbod van Noord-Holland toegankelijk en bereikbaar houden voor publiek.

Cultuur maakt de provincie aantrekkelijk om te bezoeken of in te wonen. De provincie wil dat alle inwoners van Noord-Holland van cultuur kunnen genieten. Daarom ondersteunt de provincie gemeenten bij het bereiken van regionale afstemming van cultuuraanbod. Dit doet de provincie door kennis te delen en procesbegeleiding aan te bieden, kennis in te brengen en procesbegeleiding aan te brengen. Dat kan door deelname aan netwerkbijeenkomsten, helpen bij het opstellen van een regionale visie of door regionale kwartiermaker ter beschikking te stellen.

Bibliotheken

Bibliotheken zijn belangrijke culturele voorzieningen en dragen bij aan de leefbaarheid van een gebied. De provincie helpt een goed openbaar bibliothekennetwerk en interbibliothecair leenverkeer in stand te houden en te innoveren.

ProBiblio voert dit beleid voor de provincie uit.

Cultuureducatie

De provincie doet mee met het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Het gaat om samenwerkingsprojecten tussen 200 basisscholen en 250 individuele cultuuraanbieders  in 32 gemeenten. Plein C voert dit programma in Noord-Holland uit.