Monumenten

Monumenten

De provincie wil haar gebouwde erfgoed behouden door middel van het ondersteunen van eigenaren bij restauratie en onderhoud, herbestemming en verduurzaming.
In de provincie Noord-Holland staan in totaal 30.000 monumenten die door het Rijk, de provincie en de gemeenten worden beschermd op basis van respectievelijk de Erfgoedwet en provinciale en gemeentelijke verordeningen.

Actueel

Voorbeeldprojecten

Kerk Heiloo
Bekijk alle voorbeeldprojecten
 van herbestemming, verduurzaming, onderhoud en restauratie van monumentale gebouwen.