J.P. Hollebeek (Jaap)

Jaap Hollebeek

Provinciale Statenlid; fractievoorzitter; vicevoorzitter Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: Partij voor de Dieren

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

UvA Planologie

Beroep

Zelfstandig ondernemer in het geven van bijles, huiswerkbegeleiding, Cito-training en andere vormen van coaching voor kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs 'Meester aan Huis'

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Ruimte
  • Rekeningencommissie

Nevenfuncties

  • Voorzitter Partij voor de Dieren afdeling Noord-Holland (onbezoldigd)
  • Penningmeester St. Ondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland (onbezoldigd)
  • Penningmeester bij Stichting Fractie Partij voor de Dieren Zaanstad (onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude (onbezoldigd)