drs. I.M. Haas MA (Ilona)

Ilona Haas

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: Partij voor de Dieren

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Doctoraal klassieke talen en cultuur / MA Archaeology

Beroep

Strategisch beleidsadviseur erfgoed en archeologie, gemeente Nijmegen

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied
  • Commissie Bestuur