Natuur

In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 door de EU worden beschermd. Ze variëren van bos, heide, duinen, veenweiden en polders tot water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer. Binnen deze provinciale ‘groenstructuur’ verbindt de provincie natuurgebieden, creëert en verwerft ze nieuwe gebieden en beschermt de provincie gebieden, dieren en planten tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie geeft subsidie voor het beheer van de gebieden. Bovendien wil de provincie natuurgebieden toegankelijk maken voor publiek en de recreatiemogelijkheden versterken. Dit zorgt voor meer verscheidenheid van dieren en planten ('biodiversiteit') én een aantrekkelijk/prettig woon- en vestigingsklimaat.

Groen Kapitaal

Groen Kapitaal

Groen Kapitaal is hét netwerkplatform voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. Het staat voor innovatieve oplossingen, die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Daarom bouwt de provincie aan een netwerk waar partijen kennisdelen.

Meer informatie

Actueel

  • 500 hectare provinciale grond wordt natuur

    (01 oktober 2020)

    Om de afronding van het Natuurnetwerk Nederland een extra zet te geven, heeft de provincie Noord-Holland de eigen gronden onder de loep genomen. Voor ...

  • Provincie maakt werk van natuur

    (30 september 2020)

    Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat d...

Kaart Groenprojecten

Kaart Natuur