Natuur

In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 door de EU worden beschermd. Ze variëren van bos, heide, duinen, veenweiden en polders tot water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer. Binnen deze provinciale ‘groenstructuur’ verbindt de provincie natuurgebieden, creëert en verwerft ze nieuwe gebieden en beschermt de provincie dieren en planten tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie wil bovendien natuurgebieden toegankelijk maken voor publiek en de recreatiemogelijkheden versterken. Dit zorgt voor meer verscheidenheid van dieren en planten ('biodiversiteit') én een aantrekkelijk/prettig woon- en vestigingsklimaat.

Groen Kapitaal

Groen Kapitaal

Met Groen Kapitaal stimuleert de provincie Noord-Holland duurzaam gebruik van de natuur. Meer natuur bevordert de biodiversiteit (meer soorten dieren en planten) en is van grote waarde voor de samenleving: het maakt Noord-Holland een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en recreëren.

Meer informatie

Actueel

  • Brakke natuur onder de rook van Amsterdam

    22 juni 2017

    De Houtrakpolder tussen Amsterdam en Haarlem krijgt 57 hectare bijzondere natuur. De provincie Noord-Holland trekt daar € 900.000,- voor uit.

  • In actie voor de tapuit

    16 juni 2017

    Het gaat slecht met de tapuit want het aantal broedparen neemt af. De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (...

Kaart Groenprojecten

Kaart Natuur