Schil Naardermeer

Het Naardermeer is rijk aan planten en dieren: er leven zeldzame vogelsoorten als purperreiger, snor en baardmannetje, groeien bijzondere planten en zelfs de otter leeft er. Het gebied is onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied dreigt te verdrogen, doordat het Naardermeer hoger ligt dan de omliggende gronden. Daarom wordt er een natte zone aangelegd die voorkomt dat het Naardermeer leegloopt. Deze ‘schil’ ligt er voor het grootste deel al, maar nog niet alle grond is beschikbaar. De provincie Noord-Holland wil de ontbrekende grond in bezit krijgen zodat daarmee de bijzondere natuur van het Naardermeer en in de schil behouden blijft.

Actueel

Contact

Meer weten?