Schil Naardermeer

Schil Naardermeer

Het Naardermeer is het eerste beschermde natuurgebied van Nederland. Deze groene oase tussen Amsterdam, Hilversum en Weesp bestaat uit enkele grote en kleine meren, verbonden door vaarten en smalle sloten. Het gebied is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er groeien bijzondere planten en er leven zeldzame vogelsoorten zoals de purperreiger, de snor en het baardmannetje. Zelfs de otter voelt zich er thuis. Maar de natuur staat onder druk. Schoon water lekt weg en weersextremen en stikstofdepositie zorgen voor verlies van biodiversiteit. Het waterriet, dat voor veel riet- en moerasvogels belangrijk is, gaat bijvoorbeeld erg achteruit. Daarom wordt er rond het Naardermeer een natte zone aangelegd. In deze zogenaamde ‘schil’ kan het waterpeil (op een natuurlijke manier) hoger worden, waardoor er een nat rietlandschap ontstaat. Zo wordt de kwaliteit van de natuur versterkt en ontstaat een robuuster Naardermeer: voor nu en in de toekomst!

Natte schil voor Naardermeer

Natte schil voor Naardermeer

Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied van Nederland waar zeldzame planten en dieren zich helemaal thuis voelen. De natuur staat echter onder druk doordat er water wegsijpelt. Daarom wordt er een ‘natte’ schil rondom het meer aangelegd. In deze animatie wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Meer informatie

Actueel

Contact

Meer weten?

Uitgelichte video's

  • Schil Naardermeer: de omgeving

    Gedeputeerde Esther Rommel en omgevingsmanager Aafke van Nierop leggen uit hoe en waarom de provincie de omgeving bij dit project betrekt.

Zie ook

Samenwerkende partijen

Logo's samenwerkende partners

De Schil Naardermeer is een samenwerkingsproject van de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten. Die werken al sinds 1993 nauw samen aan het Herstelplan Naardermeer. De inrichting van de Schil is het laatste onderdeel van het Herstelplan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcodeloterij.