Planning

De voorbereiding van een groot project als de Schil Naardermeer vraagt flink wat tijd. Om het waterpeil te kunnen wijzigen moet er een nieuw peilbesluit voor het gebied komen. Voor het aanpassen van de bestemming van een aantal agrarische percelen naar een natuurbestemming is een nieuw bestemmingsplan in de maak.

Als deze procedures afgerond zijn, kan de uitvoering verder voorbereid worden. Als alles meezit gaat in het najaar van 2022 de eerste schop de grond in en is het project 3 jaar later afgerond.

Uitgelicht