Over het project

De kwaliteit van de natuur in en rond het Naardermeer staat onder druk: het gebied dreigt te droog te worden, doordat het water uit het Naardermeer langzaam wegloopt naar de omliggende gebieden.

Dit is een van de oorzaken van de afname van het waterriet in het gebied. En juist de aanwezigheid van het waterriet maakt het Naardermeer zo belangrijk voor vogels. Waterriet is namelijk de perfecte broedplek voor purperreigers en de grote karekiet. Die laatste is als broedvogel in het gebied helaas uitgestorven.  

Wat gaat er gebeuren?

Om het Naardermeer te beschermen en toekomstbestendig te maken wordt er een zogenaamde natte bufferzone rondom het meer aangelegd. Die ‘Schil’ van natte gebieden rond het meer moet ervoor zorgen dat het schone water langer in het gebied blijft en er minder water weglekt naar de lager gelegen polders. Om dat mogelijk te maken wordt het waterpeil op veel plaatsen verruimd. Daarvoor worden dammen, stuwen en kades aangelegd of verhoogd. Ook worden er nieuwe sloten en natuurlijke oevers gemaakt. 

Wat levert dat op?

Een robuust en toekomstbestendig natuurgebied waar veel plant- en diersoorten van gaan profiteren. De inrichting zal ervoor zorgen dat er op termijn meer waterriet in en rond het Naardermeer gaat groeien. En dat verhoogt de kans op terugkeer van de grote karekiet metet in zijn kielzog andere planten- en diersoorten. Zo kan het Naardermeer verder uitgroeien tot de plek waar onder andere de purperreiger, grote zilverreiger, roerdomp, baardmannetje, snor, bruine kiekendief, rietzanger, blauwborst, zwarte stern, otter en ringslang graag vertoeven. Ook voor het publiek wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt, onder andere door de aanleg van een nieuw uitkijkpunt. 

Uitgelicht