Het gebied

In de schil van het Naardermeer liggen de (voormalige) landbouwpolders Keverdijkse Overscheense Polder, Naardermeer-Oost of Meerlanden, Hilversumse Bovenmeent, Nieuwe Keverdijkse Polder-zuid of Binnenlandse Polder en de Nieuwe Keverdijkse Polder-noord of Spijkepolder. De polders bestaan uit graslanden, voedselrijke moerassen en rietlanden, doorsneden door sloten. De afgelopen decennia is in een groot deel van de polders het waterpeil opgezet. Ook is toen in het grootste deel het bemesten en maaien gestopt. In het natuurdeel grazen Galloway runderen.

Kaart Schil Naardermeer

In de Keverdijkse Overscheense Polder (KOP) is nog steeds het middeleeuwse verkavelingspatroon zichtbaar. Ongeveer de helft van de polder bestaat nog uit graslanden tussen de sloten. De Keverdijkse Overscheense Polder vormt de buffer tussen het Naardermeer en de A1.

Naardermeer-Oost is een besloten weidelandschap van circa 60 hectare, tussen het moerasbos van het Naardermeer en de bebouwing van Naarden en Bussum. Ook hier vormt het middeleeuws verkavelingspatroon nog steeds de basis van het landschap.

In het zuiden ligt het moerasgebied de Hilversumse Bovenmeent. Het bestaat uit ondiep aangelegde plassen, moeras en graslanden. Het is een zeer vogelrijk gebied; de plassen hebben een enorme aantrekkingskracht  op verschillende soorten vogels.

Ook de Nieuwe Keverdijkse Polder is een zeer vogelrijk moerasgebied, met uitgestrekte, droge en natte, rietvelden.

Deelgebied E ten slotte, ligt ten zuiden van de Meerkade. De oostkant bestaat uit een nat bos met veel sloten. In het westen. Tussen de Meerkade  en de A1 ligt een droger bos, waarvan een deel is gekapt voor de verbreding van de A1.
 

Uitgelicht