Geschiedenis

Het Naardermeer is een van de oudste natuurlijke meren van Nederland. Het is niet door turfwinning ontstaan, zoals de meeste andere wateren in West-Nederland. De eerste contouren van het Naardermeer ontstonden al 4000 jaar geleden doordat het riviertje de Vecht, geregeld buiten zijn oevers trad.

Door de eeuwen heen is vaak geprobeerd om het Naardermeer droog te leggen, maar geen van die pogingen hield lang stand. Amsterdam probeerde het voor de laatste keer rond 1900 en wilde toen een vuilstortplaats van het meer maken. Dat stuitte echter op verzet van onder andere de beroemde Jac. P. Thijsse, schrijver, onderwijzer en natuurbeschermer.

Thijsse kwam samen met medestanders in actie om het, in zijn woorden, “beroemdste merenmoeras van ons land en van heel West-Europa” te beschermen. In 1905 richtte hij samen met onder meer Eli Heimans de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland op en diezelfde vereniging kocht het Naardermeer een jaar later. 

Het Naardermeer was daarmee het eerste beschermde natuurgebied van Nederland. In 1912 werd het Naardermeer landelijk bekend toen Thijsse de teksten schreef voor de beroemde Verkade-albums die in veel Nederlandse huishoudens werden verzameld.

Jac P. Thijsse
Jac P. Thijsse

Uitgelicht