Natuurbeleid

De provincie wil dat toekomstige generaties ook kunnen genieten van de natuur. Daarom investeert de provincie in een groene en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. De provincie maakt hiervoor beleid.

Het natuurbeleid is te vinden in de Agenda Groen (pdf - 12 MB). Dit beleid is verder uitgewerkt in het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) (pdf - 5 MB), het Natuurbeheerplan 2018 (pdf - 40 MB) en het beleidsprogramma Groen Kapitaal. Met haar natuurbeleid stimuleert de provincie de biodiversiteit in Noord-Holland.

Het definitieve Natuurbeheerplan 2019  zal, in 2018 voor het eerst, onderdeel worden van het Programma Natuurontwikkeling. Dit is een nieuw programma dat de oude planfiguren Natuurbeheerplan en Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) bundelt. Het Programma Natuurontwikkeling zal ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd, zoals dat vorige jaren ook gebeurde met het Natuurbeheerplan en het PMG. Door de introductie van het Programma Natuurontwikkeling brengen wij de grote samenhang tussen verwerving, inrichting en beheer van natuur beter tot uitdrukking.

Natuurbeheerplan ter inzage

Voor definitieve vaststelling moet het Natuurbeheerplan ter inzage worden gelegd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 bestaat uit kaarten en toelichting. De kaarten worden van 19 april tot en met 30 mei 2018 ter inzage gelegd.

Biodiversiteit

Om nauwkeuriger te weten hoe het met de natuur in Noord-Holland is gesteld is er een monitoringsprogramma ontwikkeld. Belangrijkste conclusie is dat de sterke neergang van de biodiversiteit van vóór 1990 is gestopt. Lees meer in het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland (pdf, 8 Mb). De gegevens die gebruikt zijn in het rapport zijn gebaseerd op de beschikbare, gevalideerde data van 1990 tot en met 2014. De index geeft een gemiddelde weer over de gehele provincie. Verschillen in trends in regio’s binnen Noord-Holland zijn niet meegenomen.

Samenwerking met partners

De provincie kan niet alleen zorgen voor een groene leefomgeving. Dat doet ze samen met bewoners, het bedrijfsleven, belangenorganisaties en andere overheden. Daarom ondersteunt de provincie de nationale parken en vrijwilligers. De nationale parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland zijn de visitekaartjes van de Noord-Hollandse natuur. Via het programma Betrekken bij Groen worden vrijwilligers ondersteund. De provincie wil ook graag nieuwe samenwerking aangaan om in elk gebied passende oplossingen te vinden. Ze is daarom zeer geïnteresseerd in nieuwe ideeën om het groen te versterken. Vanuit die gedachte is de aanpak Groen Kapitaal ontstaan.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Saskia Klitsie via (023) 514 45 69 of klitsies@noord-holland.nl. Neem ook contact op als u een goed idee heeft om groen in de provincie te versterken.