Toekomstbestendige kust Texel-Zuidwest

Toekomstbestendige kust Texel-Zuidwest

Het duingebied langs de zuidwestkust van Texel beschermt het eiland niet alleen tegen de zee, maar is ook een bijzonder natuurgebied en belangrijk voor recreatie en de lokale economie. Door klimaatverandering en verminderde invloed van zee en wind in het duingebied staan deze waarden onder druk. Provincie en partners onderzoeken hoe de kust meer dynamisch kan worden beheerd, zodat de natuur wordt versterkt en het eiland beschermd blijft tegen hoogwater.

Actueel

Contact

Met vragen of opmerkingen over dit project kunt u mailen naar: texel@noord-holland.nl.

Partners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Witteveen+Bos in opdracht van de provincie Noord-Holland. Projectpartners zijn gemeente Texel, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf (in opdracht van het ministerie van Defensie).

Logo's kustgebied (zonder PNH)

Rijksvastgoedbedrijf logo

 

Kaart projectgebied

Het projectgebied beslaat het uiterste zuidwesten van Texel (zie kaart). Het bestaat uit meerdere duinenrijen met daartussen natte duinvalleien. In het gebied liggen de Joost Dourlijnkazerne en 2 strandslagen: Hoornderslag (strandslag paal 9) en Jan Ayeslag (strandslag paal 12). Vlakbij het projectgebied ligt het dorp Den Hoorn en camping Loodsmansduin.

Kaartje Texel zuidwest-kant 570

Zie ook