Vrijwilligers natuur- en landschap

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de natuur. In Noord-Holland zijn ongeveer 11.000 vrijwilligers actief in het groen.

4000 van hen zijn hersteller: zij zetten zich wekelijks of maandelijks in voor het herstel van de natuur, nog eens 3000 helpen eenmaal per jaar een handje mee.

Daarnaast zijn er duizenden tellers en vertellers: zij doen onderzoek naar plant en dier of leiden excursies door natuurgebieden. Gezamenlijk verzetten zij het werk van 500 beroepskrachten.

De provincie financiert het meerjarenprogramma Betrekken Bij Groen 2021-2024 (pdf, 3,7 MB).

Dit gezamenlijk programma van de terreinbeherende organisaties (TBO's) helpt de actieve betrokkenheid van mensen bij groen te vergroten.

De samenwerkende TBO's voeren het programma uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. In het TBO zitten: Amsterdamse bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.