Vrijwilligers natuur- en landschap

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de natuur. In Noord-Holland zijn ruim 13.500 vrijwilligers actief in het groen.

4000 van hen zijn hersteller: zij zetten zich wekelijks of maandelijks in voor het herstel van de natuur, nog eens 3000 helpen eenmaal per jaar een handje mee.

Daarnaast zijn er duizenden tellers en vertellers: zij doen onderzoek naar plant en dier of leiden excursies door natuurgebieden. Gezamenlijk verzetten zij het werk van 500 beroepskrachten.

De provincie financiert het meerjarenprogramma Betrekken Bij Groen 2018-2020.

Dit gezamenlijk programma van de terreinbeherende organisaties (TBO's) helpt de actieve betrokkenheid van mensen bij groen te vergroten.

De samenwerkende TBO's voeren het programma uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. In het TBO zitten: Amsterdamse bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.