Faunapassage A1 Muiderberg

Faunapassage A1 Muiderberg

Onder de A1 Muiderberg, bij het viaduct A6 is door Rijkswaterstaat een faunapassage gemaakt. Dieren kunnen zich via deze onderdoorgang op een veilige manier van het Naardermeer naar onder andere het Gooimeer verplaatsen. De faunapassage werkt goed, maar de route die dieren moeten afleggen van en naar deze onderdoorgang is nog niet veilig en toegankelijk genoeg. De provincie neemt met het project verschillende maatregelen om de oversteek voor dieren makkelijker en veiliger te maken.

Actueel

Contact

Vragen over de werkzaamheden rond de faunapassage? Bel met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland: 0800 - 020 06 00 (gratis).

Locatie faunapassage

Kaart locatie Faunapassage A1 Muiderberg
Grotere kaart weergeven
(pdf, 122 kB). De faunapassage bevindt zich onder de A1 Muiderberg bij het viaduct A6.

Zie ook