Nieuws

 • € 1,3 miljoen voor toezicht in natuur- en stiltegebieden Noord-Holland

  21 januari 2019 € 1,3 miljoen voor toezicht in natuur- en stiltegebieden Noord-Holland Opsomming De provincie Noord-Holland wil meer toezicht in de natuurgebieden die ze subsidieert. Terreinbeherende organisaties zoals Landschap Noord-Holland, Goois Natuurreservaat (GNR), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer kunnen daar de komende jaren extra geld voor aanvragen.
 • Subsidie voor behoud tuinwallen op Texel

  20 december 2018 Subsidie voor behoud tuinwallen op Texel De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor beheer en onderhoud van tuinwallen op Texel. De provincie wil dat deze erfafscheidingen blijven bestaan omdat ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit en cultuurhistorische waarde hebben. Voor de periode 2019-2024 is in totaal € 1.920.000,- beschikbaar.
 • De groene vrijwilliger van de toekomst

  07 december 2018 De groene vrijwilliger van de toekomst Het is Nationale Vrijwilligersdag en dus worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. In de provincie zijn zo’n 12.000 groenvrijwilligers actief. De provincie ondersteunt vrijwilligersnetwerken, zoals IVN Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. Maar willen mensen, en dan met name jongeren, nog wel vrijwilligerswerk doen in het groen?
 • Grote natuurstappen in de Harger- en Pettemerpolder

  04 december 2018 Grote natuurstappen in de Harger- en Pettemerpolder Met het tekenen van de kavelruilovereenkomst door 7 agrarische grondeigenaren en Natuurmonumenten komt er 50 hectare (zo’n 100 voetbalvelden) natuur bij in de Harger- en Pettemerpolder.
 • Zitpalen moeten kerkuilen behoeden voor aanrijding

  12 november 2018 Zitpalen moeten kerkuilen behoeden voor aanruiding Afbeelding De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat willen het aantal aanrijdingen met kerkuilen omlaag brengen. Daarom plaatsen zij als proef speciale zitpalen voor de vogels langs de provinciale weg N242 en rijksweg A7 in de kop van Noord-Holland.
 • Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen

  07 november 2018 Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen De provincie Noord-Holland, gemeente Blaricum, Agrarische Stichting Blaricum, Staatsbosbeheer en 5 particulieren ruilen, verkopen en kopen onderling hun eigendom.
 • Bewoners meten waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen

  12 oktober 2018 Bewoners meten waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen Omwonenden rondom de Loosdrechtse Plassen helpen vanaf maandag 15 oktober bij de monitoring van de waterkwaliteit in de plassen.
 • Maak met een natuurinitiatief in Noord-Holland kans op € 250

  10 oktober 2018 Maak met een natuurinitiatief in Noord-Holland kans op 250 euro Werk jij aan een buurtboomgaard, voedselbos, bijenlint of ander natuurinitiatief in Noord-Holland?
 • Provincie investeert € 196 miljoen in biodiversiteit

  26 september 2018 Provincie investeert € 196 miljoen in biodiversiteit De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur om de biodiversiteit te versterken. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden, betere omstandigheden voor weidevogels en nieuwe fiets- en wandelpaden.
 • Liniebrug en natuurverbinding Nigtevecht officieel open

  07 september 2018 Liniebrug en natuurverbinding Nigtevecht officieel open Met een kanonschot ging de brug bij Nigtevecht officieel open op 7 september 2018. De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal heet vanaf nu Liniebrug om te onderstrepen dat het een verbinding is tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. In 2020 willen beide linies onder de naam Hollandse Waterlinies één groot werelderfgoed worden.
 • Iepen gekapt langs N246

  29 augustus 2018 Iepen gekapt langs N246 Langs de N246, bij tuincentrum Jansen, zijn dinsdag 28 augustus 5 dode iepen gekapt. De bomen waren besmet met de iepenziekte en zijn gekapt om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Dit voorkomt ook dat de bomen omvallen of (grote) takken loslaten.
 • Landschapsfestival MOOOISTE in Eilandspolder

  28 augustus 2018 Landschapsfestival MOOOISTE in Eilandspolder_Postma Bezoek zondag 16 september het landschapsfestival MOOOISTE in de Eilandspolder, vlakbij Alkmaar. Het hart van het festival is in Driehuizen.
 • Groen licht voor werkzaamheden in natuurgebied Waalenburg op Texel

  13 juli 2018 Groen licht voor werkzaamheden in natuurgebied Waalenburg op Texel De provincie Noord-Holland kan van start met de werkzaamheden aan het watersysteem in natuurgebied Waalenburg.
 • Zonnige Landelijke Kustdag 2018

  29 juni 2018 Zonnige Landelijke Kustdag 2018 De Landelijke Kustdag 2018 vond dit jaar plaats op een stukje nieuw Nederland, vóór de voormalige Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Waar voorheen nog de golven tegen de dijk sloegen, is een ruim strand met duinen gecreëerd waar bezoekers en bewoners recreëren en de natuur weer nieuwe kansen krijgt.
 • Natuurgebied Hanenplas open

  22 juni 2018 Natuurgebied Hanenplas open Natuurgebied Hanenplas is officieel geopend. Na de werkzaamheden zijn de valleien weer natter en het landschap open.
 • Provincies investeren fors in economie en ecologie Waddengebied

  19 juni 2018 Provincies investeren fors in economie en ecologie Waddengebied Kansrijke ontwikkelingen in het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is de gezamenlijke ambitie van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

  07 juni 2018 Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage Sinds woensdag 6 juni 2018 ligt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Wijdemeren.
 • Huis van Hilde geeft gierzwaluwen onderdak

  06 juni 2018 Huis van Hilde geeft gierzwaluwen onderdak Gierzwaluwen die op zoek zijn naar een huisje kunnen vanaf nu terecht bij Huis van Hilde. Onder het dak van het Archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum zijn tien nestkastjes opgehangen. De huisjes zijn gemaakt door leerlingen van het Clusius College in Castricum.
 • Opening Waddenbelevingspunt

  25 mei 2018 Opening Waddenbelevingspunt Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei officieel in gebruik genomen.
 • Provincie lanceert online ontmoetingsplek voor groen

  24 mei 2018 Provincie lanceert online ontmoetingsplek voor groen De provincie Noord-Holland heeft vandaag een online platform voor het programma Groen Kapitaal gelanceerd.
 • Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied

  17 mei 2018 Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied Het IJsselmeer is een icoon van de Nederlandse waterwerken en ook van onschatbare waarde voor recreatie, onze natuur en de economie.
 • Provincie investeert in natuurinclusieve landbouw

  17 mei 2018 Provincie investeert in natuurinclusieve landbouw Provincie Noord-Holland streeft ernaar dat in 2030 alle grondgebonden landbouw in de provincie bijdraagt aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en water op en rond het bedrijf. Om dit te bereiken, stelt de provincie € 750.000 beschikbaar om te investeren in kennis, netwerken te faciliteren, samenwerkingen te ondersteunen en kennisinnovatie te stimuleren.
 • Noord-Holland telt 14.000 betrokken vrijwilligers in de natuur

  16 mei 2018 Noord-Holland telt 14.000 betrokken vrijwilligers in de natuur In Noord-Holland zijn ruim 14.000 vrijwilligers werkzaam in de natuur. Ze zijn actief betrokken bij beheer, educatie, monitoring of bescherming van natuur en landschap en samen verzetten zij het werk van ruim 480 fulltime beroepskrachten. Tijdens de jaarlijkse Dialoogdagop 16 mei komen veel natuurvrijwilligers bijeen om te praten over het verbeteren van de biodiversiteit. Het programma Betrekken bij Groen van de provincie Noord-Holland stimuleert het werk van vrijwilligers in de natuur en ondersteunt dat in 2018 met € 608.000.
 • Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen

  01 mei 2018 Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen Opsomming Agrariërs die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een natuurgebied willen verplaatsen, kunnen daarbij hulp krijgen van de provincie Noord-Holland. Zo ontstaat ruimte voor het Natuurnetwerk Nederland. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor jaarlijks € 500.000,- beschikbaar.
 • Fietsers én grazers genieten van herstelde Hanenplas op Texel

  25 april 2018 Fietsers én grazers genieten van hersteld natuurgebied Hanenplas op Texel - Fietspad De werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel zijn afgerond. De valleien zijn weer natter, het landschap open en het nieuwe fietspad is in gebruik.
 • Start uitvoering Oostelijke Vechtplassen

  29 maart 2018 Start uitvoering Oostelijke Vechtplassen De provincie Noord-Holland liet woensdag 28 maart samen met partners en betrokken bewoners op een informatiemiddag zien welke stappen zij zetten om de Oostelijke Vechtplassen verder te ontwikkelen.
 • Hondenbezitters opgelet!

  12 maart 2018 Hondenbezitters opgelet! In maart start het broedseizoen. Vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen, vossen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstoring door loslopende honden.
 • Lancering Gedragscode voor meer Tijdelijke Natuur

  07 maart 2018 Lancering Gedragscode voor meer Tijdelijke Natuur Ontwikkelaars en terreineigenaren kunnen vanaf nu gebruik maken van de gedragscode Tijdelijke Natuur. Hiermee kunnen ze de natuur de ruimte geven op hun terreinen en krijgen ze vooraf toestemming om eventuele beschermde soorten, die zich hebben gevestigd, weg te halen. Hiervoor moest eerst een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. De gedragscode Tijdelijke Natuur werkt sneller en is gratis. Nu kan iedereen profiteren van meer toegankelijke natuurgebiedjes.
 • Oog voor natuur in je eigen stad

  26 januari 2018 Oog voor natuur in je eigen stad Volgens de makers van de film ‘De Wilde Stad’ realiseren maar weinigen zich dat je voor natuur ook in de stad moet zijn. “Van de 40.000 soorten die in Nederland voorkomen, kun je er 10.000 in de stad aantreffen.”
 • Werkzaamheden natuurgebied Waalenburg dit voorjaar van start

  25 januari 2018 Werkzaamheden natuurgebied Waalenburg begin 2018 van start De provincie Noord-Holland heeft bouwborden geplaatst in natuurgebied Waalenburg op Texel. Dit voorjaar beginnen de werkzaamheden in het natuurgebied.

Uitgelicht