Natuurverbinding N525

Natuurverbinding N525

De provincie Noord-Holland gaat een natuurverbinding bouwen over de Hilversumseweg (N525) tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren. De natuurverbinding N525 is daarmee de laatste schakel in een netwerk van 6 natuurverbindingen in het Gooi. In een vorige fase van het project is gekozen voor een natuurbrug. Door deze natuurbrug worden de bos- en heiderijke gebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug verbonden met de laagveennatuur van de Vechtstreek. Dieren krijgen daarmee een groot aaneengesloten leefgebied waar zij makkelijker voedsel en soortgenoten vinden. Hierdoor vergroot hun overlevingskans.

Contact

Vragen over de natuurverbinding N525? Stuur een e-mail aan natuurbrugwesterheide@noord-holland.nl of bel met het Servicepunt provincie Noord-Holland: 0800 - 020 06 00 (gratis).

Aanmelden om mee te denken over de uitwerking van het ontwerp kan ook via een e-mail aan natuurbrugwesterheide@noord-holland.nl.

 


 

Kaart ecologische verbindingszones

Kaart ecologische verbindingszones
Open de grote versie van deze kaart
(pdf, 3.3 MB). Op deze kaart staan de ecologische verbindingszones tussen de Vechtstreek en de Eemvallei en tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug, met de gewenste natuurverbindingen.

Zie ook