Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is het dagelijks bestuur van de provincie. GS bestaan uit 6 gedeputeerden en de commissaris van de Koning. De gedeputeerden worden eens per 4 jaar (na de provinciale verkiezingen) benoemd door de Provinciale Staten (PS). Sinds de Wet Dualisering is aangenomen, zijn de gedeputeerden géén lid meer van PS. Gedeputeerde Staten worden gecontroleerd door Provinciale Staten.

Wat doen Gedeputeerde Staten?

Het college van Gedeputeerde Staten voert het coalitieakkoord uit. Hierin staan de hoofdpunten van het beleid voor de bestuursperiode van 4 jaar. De gedeputeerden doen voorstellen en voeren beslissingen uit. Iedere gedeputeerde heeft meerdere onderwerpen (portefeuilles) waarmee hij of zij zich bezighoudt, zoals economie, natuur of verkeer en vervoer.

De besluiten van Gedeputeerde Staten zijn openbaar. In veel gevallen is het mogelijk bezwaar te maken tegen deze besluiten.

Een week nadat Gedeputeerde Staten antwoorden op schriftelijke vragen van Provinciale Staten hebben vastgesteld, vindt u deze op de pagina Schriftelijke vragen.

College van Gedeputeerde Staten

College 2019-2023
Zittend (van links naar rechts): Jack van der Hoek, Arthur van Dijk, Adnan Tekin.
Staand (van links naar rechts): Edward Stigter, Zita Pels, Esther Rommel, Cees Loggen.

 

Uitgelicht