Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is het dagelijks bestuur van de provincie. GS bestaan uit 4 gedeputeerden en de commissaris van de Koning. De gedeputeerden worden eens per 4 jaar (na de provinciale verkiezingen) benoemd door de Provinciale Staten (PS). Sinds de Wet Dualisering is aangenomen, zijn de gedeputeerden géén lid meer van PS. Gedeputeerde Staten worden gecontroleerd door Provinciale Staten.

Wat doen Gedeputeerde Staten?

Het college van Gedeputeerde Staten voert het coalitieakkoord uit. Hierin staan de hoofdpunten van het beleid voor de bestuursperiode van 4 jaar. De gedeputeerden doen voorstellen en voeren beslissingen uit. Iedere gedeputeerde heeft meerdere onderwerpen (portefeuilles) waarmee hij of zij zich bezighoudt, zoals economie, natuur of verkeer en vervoer.

De besluiten van Gedeputeerde Staten zijn openbaar. In veel gevallen is het mogelijk bezwaar te maken tegen deze besluiten.

Een week nadat Gedeputeerde Staten antwoorden op schriftelijke vragen van Provinciale Staten hebben vastgesteld, vindt u deze op de pagina Schriftelijke vragen.

Gedeputeerde Staten

College met provinciesecretaris
Van links naar rechts: Miriam van Kuijk, Jeroen Olthof, Esther Rommel, Arthur van Dijk, Rosan Kocken en Jelle Beemsterboer

Download de foto in groot formaat (jpeg, 31,1 MB)

Zie ook