Leden Gedeputeerde Staten

 • Arthur van Dijk

  Arthur van Dijk (VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. De commissaris van de Koning is de voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

 • Jelle Beemsterboer

  Jelle Beemsterboer (BBB) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Wonen, Landbouw en Visserij, Stikstofbanken en het Provinciaal programma landelijk gebied (PPLG).

 • Rosan Kocken

  Rosan Kocken (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor klimaat en energie, natuur en landschap, water en bodem en klimaatadaptatie.

 • Jeroen Olthof

  Jeroen Olthof (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, (regionale) Luchtvaart, OV-knooppunten, Voorzieningen, Cultuur & Sport.

 • Esther Rommel

  Esther Rommel (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Havens en Recreatie.