Leden Gedeputeerde Staten

 • Arthur van Dijk

  Arthur van Dijk (VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. De commissaris van de Koning is de voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

 • Rosan Kocken

  Rosan Kocken (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport, Cultuur en erfgoed.

 • Cees Loggen

  Cees Loggen (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening (inclusief wonen), Water, Water als economische drager (WED) Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).

 • Ilse Zaal

  Ilse Zaal (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa, Recreatie en Toerisme, Sponsoring.

 • Jeroen Olthof

  Jeroen Olthof (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol.

 • Edward Stigter

  Edward Stigter (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en energie, IPO-bestuur en Subsidies.

 • Esther Rommel

  Esther Rommel (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof.