Leden Gedeputeerde Staten

 • Arthur van Dijk

  Arthur van Dijk (VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. De commissaris van de Koning is de voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

 • Elisabeth Post

  Elisabeth Post (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor financiën, mobiliteit en zeehavens.

 • Joke Geldhof

  Joke Geldhof (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen. Geldhof was vanaf 2011 gedeputeerde van Water en Wonen in Noord-Holland.

 • Adnan Tekin

  Adnan Tekin (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol.

 • Jaap Bond

  Volendammer Jaap Bond (CDA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economische Zaken, Landbouw en Visserij, Flora en Fauna, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, en Sponsoring. Voor hij in 2007 gedeputeerde werd in Noord-Holland, werkte Jaap Bond 28 jaar bij de politie. Zijn laatste functie daar was hoofd centrale recherche Zaanstreek-Waterland.

 • Cees Loggen

  Cees Loggen (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor water, Waddenfonds, waterrecreatie, grotere wateren, toezicht waterschappen, Personeel & Organisatie, ICT en Europa.

 • Jack van der Hoek

  Jack van der Hoek (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur.