Leden Gedeputeerde Staten

 • Arthur van Dijk

  Arthur van Dijk (VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. De commissaris van de Koning is de voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

 • Zita Pels

  Zita Pels (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed.

 • Cees Loggen

  Cees Loggen (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening (inclusief wonen), Water, Water als economische drager (WED) Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).

 • Jack van der Hoek

  Jack van der Hoek (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa, Recreatie en toerisme.

 • Adnan Tekin

  Adnan Tekin (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit, Leefbaarheid, gezondheid en milieu, Luchtvaart en Schiphol.

 • Edward Stigter

  Edward Stigter (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en energie, IPO-bestuur en Subsidies

 • Esther Rommel

  Esther Rommel (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en landschap, Grond, Bodemdaling, PAS.