Leden Gedeputeerde Staten

 • Arthur van Dijk

  Arthur van Dijk (VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. De commissaris van de Koning is de voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

 • Zita Pels

  Zita Pels is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed. Zij was sinds 2018 Statenlid voor GroenLinks en in het dagelijkse leven directeur van de Stichting Kyra Foundation.

 • Cees Loggen

  Cees Loggen (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening (inclusief wonen), Water, Water als economische drager (WED) Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

 • Jack van der Hoek

  Jack van der Hoek (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, landbouw en visserij, dierenwelzijn, bestuur, Europa, recreatie en toerisme

 • Adnan Tekin

  Adnan Tekin (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor mobiliteit, leefbaarheid, gezondheid en milieu, luchtvaart/Schiphol

 • Edward Stigter

  Edward Stigter (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en energie, IPO-bestuur en Subsidies

 • Esther Rommel

  Esther Rommel (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en landschap, grond en bodemdaling