Geschiedenis, vlag en volkslied

De geschiedenis van Noord-Holland staat in vogelvlucht op deze pagina. Daarnaast staan hier de vlag, het wapen en het volkslied van Noord-Holland.

De geschiedenis van Noord-Holland

Er waren al provincies (of gewesten) in de tijd dat Nederland onderdeel was van het Spaanse rijk. Aan het hoofd van die provincies stonden graven en later stadhouders.

1579: de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën

Vroeger waren er niet 12 maar 7 provincies: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen. In 1579 sloten zij de Unie van Utrecht. Hiermee erkenden zij de Spaanse vorst Filips II niet meer als heerser. Daarmee ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.
Elke provincie had een eigen bestuur: de Provinciale Staten. Daarin zaten rijke burgers en de lokale adel. Iedere provincie maakte in die tijd haar eigen beleid. Ook bepaalde elke provincie zelf hoeveel belasting er werd geheven. In de grondwet van 1814 en in de latere Provinciale Wet werden de taken en bevoegdheden van alle provincies vastgelegd.

Sinds 1840: provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland bestaat sinds 1840. In dat jaar is de provincie Holland verdeeld in Noord- en Zuid-Holland.

1848: verkiezingen Provinciale Staten

In 1848 vond de grondwetsherziening van Thorbecke plaats. Vanaf dat moment kiezen de inwoners van de provincies zelf de leden van de Provinciale Staten. Eerst konden alleen mannen lid zijn van Provinciale Staten. Pas sinds 1919 hebben vrouwen ook het recht om te stemmen en werden de eerste algemene Statenverkiezingen gehouden.

Vlag en volkslied

De provincie Noord-Holland heeft een eigen vlag, wapen en volkslied.

Vlag van Noord-Holland

De vlag heeft 3 liggende banen van gelijke hoogte in de kleuren van het provinciale wapen:

  • geel (boven)
  • rood (midden) 
  • blauw (onder)

Vlag van Noord-Holland

Wapen van Noord-Holland

Het wapen van Noord-Holland is een combinatie van het wapen van Holland (linkerkant) en West-Friesland (rechterkant).

Linkerkant: een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, op een gouden achtergrond. Rechterkant: 2 gaande en aanziende leeuwen, boven elkaar, op een azuren achtergrond bezaaid met liggende gouden blokjes. Het schild is gedekt met een vijfbladige gouden kroon.

Wapen van Noord-Holland

Volkslied van Noord-Holland

Sinds 22 februari 2000 heeft Noord-Holland zijn eigen volkslied. Het lied is gebaseerd op een tekst uit 1950 van P.J. Ferdinant.

Tekst volkslied

Noord-Holland, ik houd van het groen van je wei,
Het zwart-wit en rood van je koeien.
Je velden vol molens versieren de Mei
Wanneer alle bollen gaan bloeien.
Het zilveren licht kleurt de lucht op het land.
En zilt komt de zeelucht gewaaid aan je strand
Om 't wit van de wolken aan 't hemelse blauw:
Noord-Holland, mijn Holland, hoe houd ik van jou!

Noord-Holland, ik houd van je heerlijke Gooi,
je prachtige Kennemerdreven.
Je meren en brede kanalen zo mooi,
zijn spiegels van waterrijk leven
En zie ik je polders, ontworsteld aan zee,
daar wuift nu het goudgele graan met ons mee.
Het fluitenkruid siert met zijn sluier je dijk.
Noord-Holland, mijn Holland, wat ben je toch rijk!

Noord-Holland, ik zie je historische pracht,
bewaard in je talloze steden.
Je huizen getuigen van stoerheid en kracht,
en rijk is je grote verleden.
Een volk waar de één op de ander vertrouwt
en dat aan zijn toekomst nog dagelijks bouwt,
met ieder die aan jou zijn hart heeft verpand.
Daarom ben jij Holland, mijn Holland, mijn land!

Bladmuziek Noord-Hollands volkslied
Geschiedenis Noord-Hollands volkslied