Europa

De provincie heeft veel te maken met Europese wetten en regels, zoals milieunormen en regels voor aanbestedingen. Daarom probeert de provincie in een vroeg stadium de Europese wet- en regelgeving te beïnvloeden. De provincie Noord-Holland werkt daarbij zoveel mogelijk samen met de andere regio’s in Europa.

Europese subsidies

Er zijn verschillende Europese subsidies beschikbaar voor bedrijven, overheden en instellingen. De provincie Noord-Holland kan aanspraak maken op verschillende subsidieprogramma's. Zo’n subsidie kan helpen om de eigen Noord-Hollandse doelstellingen (versneld) te realiseren. Vanuit het bestaande beleid wordt, waar mogelijk, actief gebruik gemaakt van Europese subsidie.

Een overzicht van Europese subsidiemogelijkheden vindt u op de website Europa Nu. Heeft u vragen over Europese subsidiemogelijkheden? Mail dan het Adviespunt Europese subsidies bij de provincie Noord-Holland.

Europese netwerken

De provincie Noord-Holland neemt in Brussel deel aan diverse Europese netwerken. Het doel hiervan is de belangen van de provincie in Europa te behartigen en kennis uit te wisselen.

  • Huis van de Nederlandse Provincies: samenwerking tussen de Nederlandse provincies in Brussel
  • Regio Randstad: samenwerking tussen de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland
  • Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR): netwerk van ruim 150 Europese kustregio’s. De North Sea Commission maakt deel uit van de CMPR. Zij richt zich vooral op de behartiging van de economische belangen en milieubelangen van de regio's rond de Noordzee.  
  • European Regions Research and Innovation Network (ERRIN): netwerk dat zich richt op kennis en innovatie
  • Air Quality Initiative of Regions (AIR): netwerk dat zich richt op het beïnvloeden van de Europese Commissie op het gebied van luchtkwaliteitseisen
  • ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry): netwerk dat zich richt op het uitwisselen van kennis op het gebied van tuin- en bosbouw
  • Vanguard Initiative: netwerk van economisch sterke regio’s die de Europese voorhoede vormen op het gebied van implementatie van industrieel beleid

Europese projecten

De provincie neemt deel aan een aantal Europese projecten. Op Europa om de hoek staan de Noord-Hollandse projecten die met een Europese subsidie tot stand zijn gekomen.

 

Uitgelicht