Europa

Europees beleid heeft directe gevolgen voor Noord-Holland. Europese kaders bepalen deels nationaal beleid of moeten worden toegepast of uitgevoerd door provincies. Noord-Holland houdt Europese beleidsontwikkelingen in de gaten en bekijkt wat dit voor de provincie betekent. Hierbij werken we samen met andere provincies en regio’s die dezelfde belangen hebben. Zo kunnen we meedenken met Europees beleid en waar nodig invloed uitoefenen.

Europese subsidies

Vanuit Europa zijn er verschillende subsidies en fondsen. Partijen in Noord-Holland kunnen op verschillende van deze programma’s aanspraak maken. De provincie is betrokken bij de Europese subsidieprogramma’s Kansen voor West en Interreg. Een overzicht van subsidiemogelijkheden vindt u op de website van Europa decentraal.

Europese netwerken

De provincie Noord-Holland neemt in Brussel deel aan verschillende Europese netwerken. Dit maakt de belangenbehartiging makkelijker en geeft ons de mogelijkheid kennis uit te wisselen.

 • Huis van de Nederlandse Provincies
  Samenwerking tussen alle Nederlandse provincies in Brussel.
 • De Randstadsamenwerking
  Samenwerking met de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland op onderwerpen waar een gezamenlijk belang is.
 • Metropoolregio Amsterdam
  Dit samenwerkingsverband, van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de vervoerregio Amsterdam, heeft eigen thema's en netwerken waarin het Europees actief is en ook Noord-Holland vertegenwoordigt.
 • Europees Comité van de Regio’s
 • Het CvdR vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de EU en geeft advies over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie en het Europees Parlement.
 • Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) en North Sea Commission (NSC)
  Noord-Holland is actief lid van de CPMR en de NSC. De CPMR brengt 150 maritieme regio's uit 24 landen samen en is door haar omvang en expertise een invloedrijke organisatie in Brussel. De NSC is 1 van de 6 geografische commissies van de CPMR en een samenwerkingsplatform voor regio's aan de Noordzee.
 • POLIS
  POLIS is het meest vooraanstaande netwerk voor Europese regio's en steden op het gebied van innovatieve technologieën en beleid voor lokaal transport en mobiliteit.
 • European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF)
  Binnen ERIAFF werken de leden samen op onderwerpen zoals tuinbouw en high tech farming.
 • Europa decentraal
  Kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor decentrale overheidsorganisaties.

Uitgelicht