Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Provincie actualiseert provinciaal erfgoedregister op onderdelen Stelling van Amsterdam

    (01 oktober 2020) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken in de gemeenten Zaanstad, Heemskerk en Haarlemmermeer het provinciale erfgoedregister voor onderdelen van de Stelling van Amsterdam aan te passen.
  • Ontwerp-PIP Cruquiusbrug ter inzage

    (04 september 2020) Het ontwerp-PIP en bijbehorende stukken liggen op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijk ordening (Wro) vanaf 4 september 2020 gedurende 6 weken tot en met vrijdag 16 oktober 2020 voor een ieder ter inzage.

Uitgelicht