Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Terinzagelegging ontwerplijst zwemlocaties Noord-Holland 2020

    (09 januari 2020) Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemlocaties in oppervlaktewater aan op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met aantallen zwemmers, waterkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de locaties.

Uitgelicht