Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening NH2020

    (18 februari 2020) Het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020 ligt met ingang van 18 februari 2020 ter inzage. De terinzagelegging eindigt op 10 april 2020. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp.

    Update 1 april 2020:
    Door de beperkingen die zijn opgelegd in verband met het coronavirus is mogelijk niet iedereen in de gelegenheid om voor 10 april een zienswijze in te dienen over het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020. Geldt dat voor u of uw organisatie, dan verzoekt de provincie om wel binnen de termijn een pro forma zienswijze in te dienen. U kunt dan tot en met 22 mei een definitieve zienswijze indienen.

Uitgelicht