Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Terinzagelegging 4 ontwerp-Natura 2000-beheerplannen Laag Holland

  (16 maart 2023) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming bekend dat met ingang van 17 maart 2023 gedurende 6 weken het volgende ter inzage ligt: ontwerp-Natura 2000-beheerplan Polder Westzaan; ontwerp-Natura 2000-beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder; ontwerp-Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en ontwerp-Natura 2000-beheerplan Eilandspolder. Een ieder kan in deze periode een zienswijze indienen.
 • Besluit vaststelling Hogere geluidgrenswaarden Stolperbrug te Schagen

  (06 maart 2023) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat met ingang van 20 februari 2023 het besluit Hogere geluidgrenswaarden Stolperbrug is vastgesteld.
 • Terinzagelegging ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening ronde 2023-I’

  (01 maart 2023) Kennisgeving: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening ronde 2023-I’ ter inzage leggen. De Omgevingsverordening NH2020 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland.
 • Kennisgeving: Besluit goedkeuren Nazorgplan Insteekhaven te Den Helder

  (27 februari 2023) Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt hierbij bekend gemaakt
  dat bij besluit van maandag 3 februari 2023 het Nazorgplan Insteekhaven te Den Helder (Bodemzorg, kenmerk SF/PR/27349/BOD d.d.16 november) is goedgekeurd en op woensdag 8 februari 2023 bekendgemaakt (kenmerk 1928422/1974304).

Uitgelicht