Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Kennisgeving ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

    (18 januari 2021) Van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. Ook kunt u deelnemen aan online-informatiebijeenkomsten. In de kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Uitgelicht