Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Rectificatie Herstelbesluit deel 2, Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ i.v.m. foutief gepubliceerde kaart en aanvullende documenten op ruimelijkeplannen.nl

  02 augustus 2017Herstelbesluit deel 2, Inpassingsplan ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ ter inzage.

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken hierbij bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ op 10 juli 2017 gedeeltelijk gewijzigd hebben vastgesteld. Het gaat om de verbindingen Middenmeer-Anna Paulowna en de Weel-Oterleek en artikel 4.4.1 en 4.4.2 van de planregels.
 • Rectificatie kennisgeving i.v.m. ontbreken naam en locatie van het windturbinepark Ferrum, Tata Steel

  02 augustus 2017Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning windturbinepark).

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Terinzagelegging Windpark Groetpolder

  20 juli 2017Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Aanwijzing nieuw provinciaal monument

  19 juli 2017Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken een nieuw provinciaal monument in de gemeente Zaanstad in te schrijven in het provinciale monumentenregister. Deze inschrijving is het gevolg van de herijking van de provinciale monumentenlijst, waarbij het mogelijk is om (beperkt) monumenten aan de provinciale monumentenlijst toe te voegen.
 • Terinzagelegging Windpark Havenwind

  13 juli 2017Wabo, uitgebreide procedure, ontwerp-beschikkingen (verlenen ontwerp-omgevingsvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.
 • Terinzagelegging Windpark Nieuwe Hemweg

  13 juli 2017Wabo, uitgebreide procedure, ontwerp-beschikkingen (verlenen ontwerp-omgevingsvergunning windturbinepark)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.

Uitgelicht