Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Terinzagelegging 5 Kunstwerken

    (25 november 2020) Terinzagelegging van de ontwerp-projectplannen voor de Spuisluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen en de Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis in Schardam met onderliggende m.e.r.- beoordelingsnotities en bijbehorende ontwerpuitvoeringsbesluiten.
  • Provincie actualiseert provinciaal erfgoedregister op onderdelen Stelling van Amsterdam

    (01 oktober 2020) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken in de gemeenten Zaanstad, Heemskerk en Haarlemmermeer het provinciale erfgoedregister voor onderdelen van de Stelling van Amsterdam aan te passen.

Uitgelicht