Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Bekendmaking vaststelling en terinzagelegging vier Natura 2000-beheerplannen Laag Holland

    (12 september 2023) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 5 september 2023 vier Natura 2000-beheerplannen voor Laag Holland en de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen op de ontwerp-beheerplannen vastgesteld. Het gaat om beheerplannen voor de volgende gebieden: “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en “Eilandspolder”.

Uitgelicht