Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening NH2020

    (18 februari 2020) Het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020 ligt met ingang van 18 februari 2020 ter inzage. De terinzagelegging eindigt op 10 april 2020. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp.
  • Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening NH2020

    (14 februari 2020) De ontwerp Omgevingsverordening NH2020 is op 14 februari 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vanaf dinsdag 18 februari 2020 is de ontwerp Omgevingsverordening NH2020 in te zien via deze webpagina. Eerder hebben we gecommuniceerd dat de terinzagelegging al zou starten op 14 februari. Dit wordt een aantal dagen later.

Uitgelicht