Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

 • Terinzagelegging PIP Cruquiusbrug

  (03 mei 2021) Op maandag 12 april 2021 hebben Provinciale staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van beantwoording voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug N201 in Heemstede vastgesteld. De brug in de N201 tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede is aan vervanging toe.
 • Terinzagelegging Omgevingsverordening NH2022

  (22 april 2021) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 ter inzage leggen. De Omgevingsverordening NH2022 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland. Ter inzage ligt de ontwerp omgevingsverordening NH2022 met onderliggende stukken waaronder het voorbereidingsbesluit en het delegatiebesluit.
 • Kennisgeving: Actualisatie provinciaal erfgoedregister

  (22 april 2021) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken drie nieuwe provinciale monumenten in de gemeenten Medemblik, Zaanstad en Amsterdam in te schrijven in het provinciale monumentenregister.
 • Terinzagelegging Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027, bijbehorende bijlagen en milieueffectrapport

  (22 maart 2021) Van maandag 22 maart tot en met dinsdag 21 september 2021 kunt u het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027, inclusief de bijbehorende bijlagen en het milieueffectrapport, inzien op het provinciekantoor in Haarlem (Houtplein 33).

Uitgelicht