Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Rectificatie kennisgeving Windpark Havenwind

    12 oktober 2017Rectificatie kennisgeving in verband met foutieve einddatum terinzagelegging stukken en datum einde beroepstermijn.

    Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning windturbinepark Havenwind).
  • Rectificatie kennisgeving windpark Nieuwe Hemweg

    11 oktober 2017Rectificatie kennisgeving in verband met foutieve einddatum terinzagelegging stukken en datum einde beroepstermijn.

    Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning windturbinepark Nieuwe Hemweg).

Uitgelicht