Toegankelijkheidsverklaring

Dit is de officiële website van provincie Noord-Holland. Op deze website informeren wij u over het provinciaal bestuur, beleid over en uitvoering van taken en programma's van provincie Noord-Holland. De redactie van deze website doet haar uiterste best om de informatie actueel en juist te houden. Mist u informatie of komt u onjuiste of verouderde informatie tegen? Dan horen wij dit graag van u via nieuwsredactie@noord-holland.nl.

Algemeen

In hoofdlijnen voldoet www.noord-holland.nl aan de Webrichtlijnen versie 2 (WRv2), met name wat betreft de bruikbaarheid en het gestructureerd aanbieden van informatie voor gebruikers.

Het kan gebeuren dat u in bepaalde (minder gangbare) browsers, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart of dat de lay-out niet is zoals bedoeld.

Maatregelen

De provincie streeft ernaar dat www.noord-holland.nl volledig aan de Webrichtlijnen voldoet. Er zijn echter praktische situaties waarin dit niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn:

Pdf-bestanden

Specificatie

Pdf-documenten op www.noord-holland.nl.

Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Provincie Noord-Holland kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg

Pdf-bestanden zijn doorzoekbaar, maar voldoen niet volledig aan de webrichtlijnen. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Indien u een pdf aantreft die niet aan de Webrichtlijnen voldoet, dan kunt u via webmaster@noord-holland.nl een verzoek indienen om de pdf toegankelijk te maken. Geef duidelijk aan om welke pdf het gaat.

Maatregelen

Provincie Noord-Holland biedt de mogelijkheid om pdf's op verzoek toegankelijk te laten maken. In de tussentijd inventariseert de provincie de mogelijkheden om in de toekomst ook alle pdf's te laten voldoen aan de Webrichtlijnen. Noord-Holland past de oudere pdf's niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou onevenredig veel tijd en geld kosten.

Toegankelijke bestanden

Kunt u bestanden zoals bijvoorbeeld een pdf, Word of Excel niet lezen? Neem dan contact op met webmaster@noord-holland.nl.

Geo-informatie

De Google Maps-kaarten en geo-informatieviewers die in het Loket zijn opgenomen, zijn niet voor iedereen goed te gebruiken. Er wordt gezocht naar een oplossing die volledig voldoet aan de Webrichtlijnen.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

  • Verwijzingen naar externe digitale producties;
  • Verwijzingen naar YouTube;
  • Verwijzingen naar Twitter;
  • Verwijzingen naar Facebook.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Wij laten onze website jaarlijks toetsen door St. Accessibility.
  • Interne controle vóór publicatie: de webredactie toetst vóór publicatie zo veel mogelijk alle content inclusief nieuwe pdf’s op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die provincie Noord-Holland heeft genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, stuur dan een e-mail naar webmaster@noord-holland.nl. We kunnen u beter helpen als u het volgende aangeeft:

  • de webpagina waarop u een toegankelijkheidsprobleem ervoer;
  • een korte omschrijving van het probleem.

U ontvangt binnen 5 werkdagen een antwoord. Provincie Noord-Holland onderzoekt het door u gemelde probleem en koppelt vervolgens aan u terug hoe we de informatie voor u toegankelijk kunnen maken.

Uitgelicht