Ribbius Peletierpenning

Provinciale Staten reikten de Ribbius Peletierpenning van 2019 tot en met 2023 jaarlijks uit aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

De viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 was de aanleiding om dat 5 keer te gaan doen. Provinciale Staten vernoemden de onderscheiding naar Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland. Zij werkte haar hele leven aan vrouwenrechten. De Haarlemse kunstenares Jennifer Hoes ontwierp de penning als stemhokje in brons en vilt.

Ribbius Peletierpenning 2023 naar Amber Laan

Amber Laan (26), melkveehouder en voorzitter van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, ontving op 8 maart 2023 de 5e en laatste Ribbius Peletierpenning. De jury was van mening dat Amber Laan een onderscheiding verdiende vanwege haar inzet om de dialoog te zoeken en bruggen te slaan. De jury zag haar als een constructieve en inventieve gesprekspartner voor politieke bestuurders in Noord-Holland. Laan wordt getypeerd als een verbinder tussen de stad en het landelijk gebied. Amber Laan is melkveehouder in Warder in het familiebedrijf in polder Zeevang, een Natura 2000-gebied aan het Markermeer. Naast haar voorzitterschap van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, is ze werkzaam als adviseur duurzame landbouw. Laan is actief op sociale media, schrijft columns in Agraaf, spreekt op bijeenkomsten, gaat in gesprek met bestuurders en politici en stimuleert vrouwen uit de agrarische sector om dat ook te doen

Gedeputeerde Staten
College van Gedeputeerde Staten,1946. Ribbius Peletier zit derde van links.

Jury Ribbius Peletierpenning

De jury bestond uit personen uit verschillende sectoren zoals het openbaar bestuur, het zakenleven, de journalistiek en de wetenschap. In de laatste samenstelling waren dat:

  • Sybilla Dekker, juryvoorzitter en minister van Staat
  • Elske Doets, directeur van Doets reizen 
  • Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie van de Universiteit van Amsterdam
  • Rina van Rooij, oud-Statenlid PvdA
  • Jacqueline Prins, algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad
  • Joyce Sylvester, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Provinciale Staten benoemden de leden van de jury van de Ribbius Peletierpenning.

Winnaressen van de Ribbius Peletierpenning 

In 2019 ontving Devika Partiman de penning voor haar initiatief ‘Stem op een vrouw’, waarmee zij kiezers oproept om te stemmen op een lager geplaatste vrouw op een lijst. Het Purmerendse gemeenteraadslid Manja van der Weit kreeg de penning in 2020 voor haar programma ‘Vrouwen in de Purmerendse Politiek’ waarmee zij vrouwen op een laagdrempelige manier laat kennismaken met politiek. Tweede Kamerlid Sylvana Simons kreeg de penning in 2021. De jury was van oordeel dat zij de onderscheiding verdiende omdat zij een voorbeeld is voor de volgende generatie vrouwen en sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt. De Ribbius Peletierpenning 2022 ging naar Marie-Anne van Reijen voor de manier waarop zij vrouwen stimuleert de politiek in te gaan en haar vasthoudendheid om vrouwen te laten slagen in de politieke arena.

Ribbius Peletier: 1e vrouwelijke gedeputeerde Noord-Holland

In 1946 kreeg Noord-Holland haar eerste vrouwelijke gedeputeerde: mr. A.E. (Liesbeth) Ribbius Peletier. Een energieke, besluitvaardige vrouw met grote overtuigingskracht, meer bestuurder dan politica. Ze was haar hele leven betrokken bij vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. In 1932 richtte ze in Bennekom het vormingscentrum De Born voor arbeidersvrouwen op, dat ze grotendeels zelf financierde. Ze was lid van de Verenigde Naties-commissie over de rechtspositie van de vrouw. In 1956 hield ze als VN-vrouwenvertegenwoordiger een speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In april 1958 werd ze het eerste vrouwelijk lid van de Raad van State. Mevrouw Ribbius Peletier overleed op 30 september 1989.