Ribbius Peletier-penning

Provinciale Staten reiken de Ribbius Peletier-penning van 2019 tot en met 2023 jaarlijks uit aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

De viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 was de aanleiding om dat te gaan doen. Provinciale Staten vernoemden de onderscheiding naar Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland. Zij werkte haar hele leven aan vrouwenrechten. De Haarlemse kunstenares Jennifer Hoes ontwierp de penning als stemhokje in brons en vilt.

Sylvana Simons kreeg de Ribbius Peletier-penning in 2021

Sylvana Simons was gemeenteraadslid in Amsterdam en oprichtster van BIJ1.
Iedereen kon een Noord-Hollandse kandidaat aanmelden. De jury koos haar uit de 39 aangemelde kandidaten. De jury was van oordeel dat Sylvana Simons een onderscheiding verdient omdat zij een voorbeeld is voor de volgende generatie vrouwen en omdat zij zich publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme en zo sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt.

Liesbeth Ribbius Peletier

In 1946 kreeg Noord-Holland haar eerste vrouwelijke gedeputeerde: Mr. A.E. (Liesbeth) Ribbius Peletier. Liesbeth Ribbius Peletier was een energieke besluitvaardige vrouw met grote overtuigingskracht. In 1932 richtte ze in Bennekom het vormingscentrum De Born voor arbeidersvrouwen op, dat ze grotendeels zelf financierde. In 1956 hield ze als VN-vrouwenvertegenwoordiger een speech voor de Verenigde Naties. In april 1958 werd ze het eerste vrouwelijk lid van de Raad van State. Ribbius Peletier overleed in 1989 en werd 98 jaar oud. 

Gedeputeerde Staten
College van Gedeputeerde Staten,1946. Ribbius Peletier zit derde van links.

Ontvangers Ribbius Peletier-penning 2019 en 2020

Het Purmerendse gemeenteraadslid Manja van der Weit kreeg de penning in 2020 voor haar programma ‘Vrouwen in de Purmerendse Politiek’ waarmee zij vrouwen op een laagdrempelige manier laat kennismaken met politiek. Met lezingen, trainingen en speeddates stimuleert zij vrouwen om politiek actief te worden. In 2019 kreeg Devika Partiman de penning voor haar initiatief ‘Stem op een vrouw’, waarmee zij kiezers oproept om te stemmen op een lager geplaatste vrouw op een lijst. Op die manier worden meer vrouwen gekozen als volksvertegenwoordiger.

Jury Ribbius Peletier-penning

De jury bestaat uit personen uit verschillende sectoren zoals het openbaar bestuur, het zakenleven, de journalistiek en de wetenschap. Dat zijn:

  • Sybilla Dekker, voorzitter van de jury en minister van Staat
  • Elske Doets, directeur van Doets reizen, 'Zakenvrouw van het jaar 2017'
  • Dr. Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie van de Universiteit van Amsterdam
  • Rina van Rooij, oud-Statenlid PvdA
  • Sylvana Simons, winnares van de penning in 2021, oprichtster van BIJ1

Provinciale Staten benoemden de leden van de jury van de Ribbius Peletier-penning.