Regiomanagers

In het werk van de provincie staat de regio steeds meer centraal. Samen met gemeenten, waterschappen, ondernemers en andere externe partners worden de vraagstukken in de regio benoemd. Er worden afspraken gemaakt over samenwerking en uitvoering. Regionaal werken sluit aan bij de koers van de Omgevingsvisie en past in de geest van de Omgevingswet.

Met het oog op regionaal werken zijn regiomanagers aangesteld. Regiomanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor de partners in de regio. Ze zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijk verbinden van het netwerk in de regio en de provinciale organisatie. Dit verbinden bestaat uit het leggen van relaties, uitwisselen van informatie en zorgdragen voor inhoudelijke (en procesmatige) afstemming.

Contactgegevens
 

Olga Prins (tijdelijk)

Regiomanager Gooi en Vechtstreek
E-mail prinso@noord-holland.nl
Tel. (023) 514 53 20

Jelle Blaauwbroek - regiomanager Gooi en Vechtstreek

Anne Weike Noorman

Regiomanager Westfriesland
E-mail noormana@noord-holland.nl
Tel. (023) 514 31 04

Anne Weike Noorman, regiomanager Westfriesland

Caroline Smook

Regiomanager Alkmaar
E-mail smookc@noord-holland.nl
 Tel. (023) 514 45 06

Caroline Smook, regiomanager Alkmaar

Mirjam Iding

Regiomanager Zuid-Kennemerland en IJmond
E-mail idingm@noord-holland.nl
Tel. (023) 514 37 40

Mirjam Iding, regiomanager Zuid-Kennemerland en IJmond

Olga Prins

Regiomanager Amstelland en Meerlanden
E-mail prinso@noord-holland.nl
Tel. (023) 514 53 20

Olga Prins, regiomanager Amstelland en Meerlanden

Lousanne Kaal

Regiomanager Amsterdam
E-mail kaall@noord-holland.nl
Tel. (023) 514 38 33

Lousanne Kaal, regiomanager Amsterdam

Ragna Walraven-Kroes

Regiomanager Kop van Noord-Holland
E-mail kroesr@noord-holland.nl
Tel. (023) 514 42 73

Ragna Walraven-Kroes, regiomanager Kop van Noord-Holland

Jeroen Pistor

Regiomanager Zaanstreek Waterland
E-mail pistorj@noord-holland.nl
Tel. (023) 514 47 93

Jeroen Pistor, regiomanager Zaanstreek Waterland