Ondermijning

Ondermijning van het openbaar bestuur door georganiseerde criminaliteit raakt het fundament van de democratische rechtsorde.

Het is daarom belangrijk dat het Noord-Hollands openbaar bestuur de middelen heeft om te blijven strijden tegen alle vormen van ondermijning en daardoor weerbaar wordt. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de provincie structureel financiële middelen gereserveerd. 

Weerbaarheid

Uit verschillende projecten moet blijken wat de provincie kan doen om het lokaal bestuur weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Ook moet duidelijk worden hoe bestuurders en ambtenaren moeten handelen als zij te maken krijgen met deze vorm van criminaliteit.

Hiervoor is de zogeheten Agenda Weerbaar Noord-Holland opgesteld waarin meerdere projecten zijn opgenomen. De provincie werkt hierin onder andere samen met de 47 gemeenten en de 3 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) in Noord-Holland.

Voorbeelden van (voltooide) projecten zijn:

  • Toepassing van de Quickscan gemeentelijke weerbaarheid
  • Ontwikkeling van een methode om de informatiepositie van gemeenten bij vakantieparken te verbeteren
  • Aansluiting van de Noord-Hollandse gemeenten op het netwerk van Meld Misdaad Anoniem
  • Organiseren van bijeenkomsten voor Noord-Hollandse poortwachters zoals notarissen 
  • Provinciaal weerbaarheidsbeeld

Handreiking informatiegericht handelen vakantieparken

De provincie ontwikkelde met 6 gemeenten (Hollands Kroon, Koggenland, Langedijk, Schagen, Texel en Wijdemeren) een handreiking om de informatiepositie van de gemeente te versterken bij de vakantieparken die in hun gemeente liggen. De handreiking beschrijft in een aantal stappen hoe informatie uit verschillende bronnen bij elkaar gebracht kan worden. Op die manier krijgt de gemeente een beter beeld van deze parken en worden ongewenste activiteiten zoals ondermijnende criminaliteit, die op sommige vakantieparken dreigt, eerder gesignaleerd.

De handreiking is vrij te gebruiken en te delen. 

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie over ondermijning en weerbaarheid, stuur een e-mail naar: weerbaar@noord-holland.nl