Bekendmakingen

Actuele bekendmakingen

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), namens de provincie Noord-Holland, zijn te vinden op odnzkg.nl.
Bekendmakingen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), zijn te vinden op odnhn.nl.
Bekendmakingen van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), zijn te vinden op ofgv.nl.
Bekendmakingen van de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond), zijn de vinden op odijmond.nl.

Uitgelicht