Bekendmakingen

Officiële kennisgevingen en mededelingen van de provincie staan op de website www.officielebekendmakingen.nl. Dat geldt ook voor besluiten die door omgevingsdiensten namens de provincie worden genomen. 

Abonneren op ‘Berichten over uw buurt’

Wie persoonlijk via e-mail op de hoogte wil worden gebracht van alle officiële publicaties van de provincie en de omgevingsdiensten, kan zich abonneren op de service ‘Berichten over uw buurt’ op de website www.overheid.nl.