Regelingen uitwerking Regionale Energiestrategie

Gemeenten, provincie en waterschappen hebben rond de zomer van 2021 ingestemd met de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Hierin beschrijven de energieregio’s, overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opgewekt en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk wordt gemaakt.

Gemeenten concretiseren de zoekgebieden in samenwerking met provincie en omgeving. Dat is maatwerk per zoekgebied. Hoe deze zoekgebieden worden uitgewerkt staat in het Uitvoeringsprogramma voor de RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Om de gemeenten en initiatiefnemers van duurzame energieprojecten te ondersteunen stelt de provincie een aantal regelingen en voorzieningen beschikbaar.

Regelingen voor gemeenten en initiatiefnemers

De provincie Noord-Holland wil gemeenten en initiatiefnemers ondersteunen bij het uitwerken van de zoekgebieden voor duurzame energie. Dit doet de provincie door het beschikbaar stellen van 3 regelingen. 

Procesparticipatie

Het doel van deze regeling is gemeenten te helpen bij participatie met bewoners en omwonenden van een zoekgebied. Het verkrijgen van draagvlak voor eventueel te nemen maatregelen voor het opwekken van hernieuwbare energie staat hierbij centraal staat. De regeling kan eventueel samen met de initiatiefnemers worden aangevraagd. Zie Regeling procesparticipatie (pdf, 115 kB).

Meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke samenhang

Het doel van deze regeling is om initiatiefnemers te stimuleren om mogelijkheden voor zogenoemd ‘meervoudig ruimtegebruik’ te onderzoeken. Wij stimuleren hen bij het opwekken van duurzame energie op land te streven naar zoveel mogelijk meervoudig (dubbel) gebruik van de ruimte en het bereiken van meerdere (provinciale) beleidsdoelstellingen een voorbeeld hiervan kan zijn een zonnepark in combinatie met natuur. Ook kan deze regeling gebruikt worden om gemeenten te ondersteunen een aantal clusters van RES-zoekgebieden die meerdere regio’s beslaan in samenhang verder uit te werken/concretiseren. Zie Regeling meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke samenhang (pdf, 113 kB). 

Meer informatie en vragen 

Voor meer informatie over de Regionale Energiestrategie in Noord-Holland kunt u kijken op www.energieregionh.nl of op de pagina RES op deze website. 

Voor vragen over de regelingen kunt u contact opnemen via (023) 514 31 43.