Voor de pers

Woordvoerders provincie Noord-Holland

De woordvoerders van de provincie Noord-Holland zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u geen journalist? Ga dan naar Contact, of bel met de provincie, telefoon: (023) 514 31 43.

Woordvoerder Arthur van Dijk, commissaris van de Koning

Raymond Fillet, telefoon: 06 - 18 30 60 74 of e-mail: filletr@noord-holland.nl

Woordvoerder Elisabeth Post, gedeputeerde financiën, verkeer, vervoer en zeehavens

Fabian Paardekooper, telefoon: 06 - 18 60 93 44 of e-mail: paardekoopef@noord-holland.nl

Woordvoerder Joke Geldhof, gedeputeerde ruimtelijke ordening en wonen

Imre de Roo, telefoon: 06 - 22 23 48 82 of e-mail: rooi@noord-holland.nl

Woordvoerder Adnan Tekin, gedeputeerde natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol

Saida Ahyad, telefoon: 06 - 46 32 36 69 of e-mail: ahyads@noord-holland.nl

Woordvoerder Jaap Bond, gedeputeerde economische zaken, landbouw en visserij, flora en fauna, toerisme en recreatie, internationale marketing en acquisitie en sponsoring

Harriët Wijker, telefoon: 06 - 53 16 86 83 of e-mail: hoekha@noord-holland.nl

Woordvoerder Cees Loggen, gedeputeerde water, Waddenfonds, waterrecreatie, grotere wateren, toezicht waterschappen, personeel & organisatie, ICT en Europa

Lotte van Hees, telefoon: 06 - 48 13 77 85 of e-mail: heesl@noord-holland.nl

Woordvoerder Jack van der Hoek, gedeputeerde duurzaamheid, bestuur en cultuur

Martine Hartog, telefoon: 06 - 48 13 90 88 of e-mail: hartogmc@noord-holland.nl

Woordvoering algemeen en College van Gedeputeerde Staten

Hoofd communicatie: Otte Beeksma, telefoon: 06 - 22 45 09 62 of e-mail: beeksmao@noord-holland.nl
Teamleider woordvoering en communicatieadvies: Britta Burger, telefoon: 06 - 48 13 77 79 of e-mail ademab@noord-holland.nl

Contact pers Provinciale Staten

Renske Keur, telefoon: 06 - 11 90 45 79 of e-mail keurr@noord-holland.nl 

Uitgelicht