Voor de pers

Woordvoerders provincie Noord-Holland

De woordvoerders van de provincie Noord-Holland zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u geen journalist? Ga dan naar Contact, of bel met de provincie, telefoon: (023) 514 31 43.

Woordvoerder Arthur van Dijk, commissaris van de Koning

Daphne Sijmonsbergen, telefoon: 06 - 11 61 69 74 of e-mail: daphne.sijmonsbergen@noord-holland.nl

Woordvoerders Jelle Beemsterboer, gedeputeerde wonen, landbouw en visserij en provinciaal programma landelijk gebied (PPLG)

Woordvoerders Rosan Kocken, gedeputeerde klimaat en energie, natuur en landschap en water en bodem

Woordvoerders Jeroen Olthof, gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en milieu, (regionale) luchtvaart, ov-knooppunten, voorzieningen, cultuur & sport

  • Voor mobiliteit en bereikbaarheid, (regionale) luchtvaart, ov-knooppunten, voorzieningen, cultuur & sport: Leonie Kruisinga, telefoon: 06 - 25 76 22 49 of e-mail: leonie.kruisinga@noord-holland.nl
  • Voor Tata Steel, leefbaarheid, gezondheid en milieu: Raymond Fillet, telefoon: 06 - 18 30 60 74 of e-mail: filletr@noord-holland.nl

Woordvoerder Esther Rommel, gedeputeerde financiën, economie, ruimtelijke ordening en recreatie

Martine Hartog, telefoon: 06 48 13 90 88 of e-mail: hartogmc@noord-holland.nl

Woordvoering algemeen en College van Gedeputeerde Staten

Hoofd communicatie: Otte Beeksma, telefoon: 06 - 22 45 09 62 of e-mail: beeksmao@noord-holland.nl

Contact pers Provinciale Staten

Barbara Eugster, telefoon: 06 - 27 02 67 38 of e-mail barbara.eugster@noord-holland.nl