Voor de pers

Woordvoerders provincie Noord-Holland

De woordvoerders van de provincie Noord-Holland zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u geen journalist? Ga dan naar Contact, of bel met de provincie, telefoon: (023) 514 31 43.

Woordvoerder Arthur van Dijk, commissaris van de Koning

Daphne Sijmonsbergen, telefoon: 06 - 11 61 69 74 of e-mail: daphne.sijmonsbergen@noord-holland.nl

Woordvoerders gedeputeerde Rosan Kocken, financiën, circulaire economie, Noordzeekanaalgebied (NZKG) & zeehavens, cultuur, sport, personeel & organisatie en inkoop

Woordvoerder Cees Loggen, gedeputeerde ruimtelijke ordening (inclusief wonen), water als economische drager (WED), Comité van de Regio's (CPMR)

Anouchka Kleijnen, telefoon: 06 - 31 02 06 44 of e-mail: anouchka.kleijnen@noord-holland.nl

Woordvoerder Ilse Zaal, gedeputeerde economie (inclusief onderwijs en arbeidsmarkt), landbouw & visserij, dierenwelzijn, bestuur, Europa, recreatie en toerisme

Martine Hartog, telefoon: 06 - 48 13 90 88 of e-mail: hartogmc@noord-holland.nl

Woordvoerders Jeroen Olthof, gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en milieu, luchtvaart en Schiphol

  • Voor mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en milieu, luchtvaart en Schiphol: Rose Botman, telefoon: 06 - 55 81 79 25 of e-mail: rose.botman@noord-holland.nl
  • Voor Tata Steel: Raymond Fillet, telefoon: 06 - 18 30 60 74 of e-mail: filletr@noord-holland.nl

Woordvoerder Edward Stigter, gedeputeerde klimaat & energie, IPO-bestuur en subsidies

Imre de Roo, telefoon: 06 - 22 23 48 82 of e-mail: rooi@noord-holland.nl 

Woordvoerder Esther Rommel, gedeputeerde natuur, stikstof & landschap, grond en bodemdaling

Martine van den Heuvel, telefoon: 06 - 18 60 94 12 of e-mail: heuvelm@noord-holland.nl

Woordvoering algemeen en College van Gedeputeerde Staten

Hoofd communicatie: Otte Beeksma, telefoon: 06 - 22 45 09 62 of e-mail: beeksmao@noord-holland.nl

Contact pers Provinciale Staten

Arthur Raphet Meeng, telefoon: 06 - 18 30 60 92 of e-mail rapheta@noord-holland.nl

 

Uitgelicht