Voor de pers

Woordvoerders provincie Noord-Holland

De woordvoerders van de provincie Noord-Holland zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u geen journalist? Ga dan naar Contact, of bel met de provincie, telefoon: (023) 514 3143.

Woordvoerder Johan Remkes, commissaris van de Koning

Raymond Fillet, telefoon: 06-1830 6074 of e-mail: filletr@noord-holland.nl

Woordvoerder Elisabeth Post, gedeputeerde financiën, verkeer, vervoer en zeehavens

Fabian Paardekooper, telefoon: 06-1860 9344 of e-mail: paardekoopef@noord-holland.nl

Woordvoerder Joke Geldhof, gedeputeerde ruimtelijke ordening en wonen

Imre de Roo, telefoon: 06-2223 4882 of e-mail: rooi@noord-holland.nl

Woordvoerder Adnan Tekin, gedeputeerde natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol

Saida Ahyad, telefoon: 06-4632 3669 of e-mail: ahyads@noord-holland.nl

Woordvoerder Jaap Bond, gedeputeerde economische zaken, landbouw en visserij, flora en fauna, toerisme en recreatie, internationale marketing en acquisitie en sponsoring

Harriet Wijker, telefoon: 06-5316 8683 of e-mail: hoekha@noord-holland.nl

Woordvoerder Cees Loggen, gedeputeerde water, Waddenfonds, waterrecreatie, grotere wateren, toezicht waterschappen, personeel & organisatie, ICT en Europa

Britta Burger, telefoon: 06-4813 7779 of e-mail: ademab@noord-holland.nl

Woordvoerder Jack van der Hoek, gedeputeerde duurzaamheid, bestuur en cultuur

Martine Hartog, telefoon: 06-4813 9088 of e-mail: hartogmc@noord-holland.nl

Woordvoering algemeen en College van Gedeputeerde Staten

Hoofd communicatie: Otte Beeksma, telefoon: 06-2245 0962 of e-mail: beeksmao@noord-holland.nl
Teamleider woordvoering en communicatieadvies: Britta Burger, telefoon: 06-48137779 of e-mail ademab@noord-holland.nl

Woordvoerder Provinciale Staten

Renske Keur, telefoon: 06-3168 8100 of e-mail:  keurr@noord-holland.nl

Uitgelicht