Voor de pers

Woordvoerders provincie Noord-Holland

De woordvoerders van de provincie Noord-Holland zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u geen journalist? Ga dan naar Contact, of bel met de provincie, telefoon: (023) 514 31 43.

Woordvoerder Arthur van Dijk, commissaris van de Koning

Daphne Sijmonsbergen, telefoon: 06 - 11 61 69 74 of e-mail: daphne.sijmonsbergen@noord-holland.nl

Woordvoerders Jelle Beemsterboer, gedeputeerde wonen, landbouw en visserij en provinciaal programma landelijk gebied (PPLG)

  • Voor wonen, landbouw, faunabeheer & dierenwelzijn, huisvesting statushouders, erfgoed, ICT, omgevingsdiensten en IPO: Annemiek Smelting, telefoon: 06 - 50 29 60 59 of e-mail: Annemiek.smelting@noord-holland.nl
  • Voor stikstofbanken en PPLG: Martine van den Heuvel, telefoon 06 -18 60 94 12 of e-mail: heuvelm@noord-holland.nl 

Woordvoerders Rosan Kocken, gedeputeerde klimaat en energie, natuur en landschap en water en bodem

Woordvoerders Jeroen Olthof, gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en milieu, (regionale) luchtvaart, ov-knooppunten, voorzieningen, cultuur & sport

  • Voor mobiliteit en bereikbaarheid, (regionale) luchtvaart, ov-knooppunten, voorzieningen, cultuur & sport: Leonie Kruisinga, telefoon: 06 - 25 76 22 49 of e-mail: leonie.kruisinga@noord-holland.nl
  • Voor Tata Steel, leefbaarheid, gezondheid en milieu: Raymond Fillet, telefoon: 06 - 18 30 60 74 of e-mail: filletr@noord-holland.nl

Woordvoerder Esther Rommel, gedeputeerde financiën, economie, ruimtelijke ordening en recreatie

Martine Hartog, telefoon: 06 48 13 90 88 of e-mail: hartogmc@noord-holland.nl

Woordvoering algemeen en College van Gedeputeerde Staten

Hoofd communicatie: Otte Beeksma, telefoon: 06 - 22 45 09 62 of e-mail: beeksmao@noord-holland.nl

Contact pers Provinciale Staten

Barbara Eugster, telefoon: 06 - 27 02 67 38 of e-mail barbara.eugster@noord-holland.nl