S.N. Dijk (Simon)

Simon Dijk

Duo-commissielid sinds 17-07-2023

Partij: CDA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Beroep

Ambulant begeleider psychiatrie, Leviaan

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied
  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Lid ondernemingsraad Leviaan (bezoldigd)
  • Regio-vertegenwoordiger CDA Westfriesland (onbezoldigd)