D.G. Heijnen MSc (Dennis)

Dennis Heijnen

Provinciale Statenlid; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 07-03-2016

Partij: CDA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Master Economie en Bachelor Politicologie

Beroep

Teamcoördinator financieel-economisch beleid, Verbond van Verzekeraars

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Bestuur
  • Commissie Leefomgeving
  • Rekeningencommissie (voorzitter)

Nevenfuncties

  • Kascommissie VvE Oostpoort 2B (onbezoldigd)