B. Bonekamp (Bart)

Bart Bonekamp

Duo-commissielid sinds 30-05-2023

Partij: Volt

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

MSc Econometrie

Beroep

Manager Service Planning & ROV, Transdev

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied
  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Beleidsadviseur Mobiliteit Volt Amsterdam (onbezoldigd)