J.M. Schneemann (Julia)

Julia Schneemann

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: Volt

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

WO - MA International Relations

Beroep

Strategic business development manager bij EuroPoolSystems

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied
  • Commissie Leefomgeving

Nevenfuncties

  • Lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (onbezoldigd)