drs. A. Griffioen RA (Arie)

Arie Griffioen

Duo-commissielid sinds 30-05-2023

Partij: BBB

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

VU: bedrijfseconomie en accountancy

Beroep

Registeraccountant, AG Accountancy

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Bestuur

Nevenfuncties

  • Adfiscass Administraties B.V. (bezoldigd)