M. Becker (Michel)

Michel Becker

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: BBB

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

MBO

Beroep

Directeur-eigenaar, deMediabv B.V.

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Leefomgeving

Nevenfuncties

  • Fractievoorzitter AVA, gemeenteraadslid gemeente Amstelveen (bezoldigd)
  • Lid commissie evaluatie commissaris van de Koning van Noord-Holland (onbezoldigd)