M. Becker (Michel)

Michel Becker

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: BBB

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

MBO

Beroep

Directeur-eigenaar, deMediabv B.V.

Nevenfunctie(s)

Fractievoorzitter AVA, gemeenteraadslid gemeente Amstelveen (bezoldigd)