A. den Boer (Aletta)

Aletta den Boer

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: BBB

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

HBO docent G&W

Beroep

  • Kinderverpleegkundige, Ziekenhuis Amstelland
  • Docent verpleegkunde, Nova College Haarlem

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude (onbezoldigd)
  • Bestuurslid coöperatie Boeren van Amstel (onbezoldigd)