I.D. Sijbenga (Dorien)

Dorien Sijbenga

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: BBB

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

HBO

Beroep

Directeur

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied

Nevenfuncties

  • Gemeenteraad Hollands Kroon (bezoldigd)
  • Visiteur beroepsvereniging ABvC (bezoldigd)
  • Commissielid  Verzekeringen ABvC (bezoldigd)
  • Aangepaste Sporten instructrice gymnastie verenigingen (bezoldigd)
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (onbezoldigd)
  • Lid werkgroep Willem Arondéuslezing (onbezoldigd)