N.S. Vroom (Nina Sophie)

Nina Sophie Vroom

Duo-commissielid sinds 11-09-2023 (eerder Statenlid van 30-05-2023 tot 11-09-2023)

Partij: D66

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

European Public Administration; Politicologie

Beroep

Beleidsmedewerker VWS/SZW, Tweede Kamerfractie D66

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Trainer en lid commissie trainerschap JOVD (onbezoldigd)
  • Lid D66 Amsterdam kennisgroep Kunst, Cultuur en Media (onbezoldigd)