K.M.A. Jansen MSc (Krista)

Krista Jansen

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 02-10-2023

Partij: D66

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Internationale Betrekkingen (universiteit)

Beroep

Directeur-Bestuurder, SOOZ

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied

Nevenfuncties

  • Interviewer Radio Signaal (onbezoldigd)