E.B. Kanik (Emre)

Emre Kanik

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: D66

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Master Internationale Betrekkingen in historisch perspectief

Beroep

Communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Leefomgeving

Nevenfuncties

  • Lid werkgroep Willem Arondéuslezing (onbezoldigd)