Nieuws

  • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 12 april 2021

    (13 april 2021) Provinciale Staten namen moties aan over het voorkomen van dwangarbeid bij de productie van duurzame energiemiddelen, over het versnellen van huisvesting van statushouders en over zonnepanelen op wind- en geluidsschermen.
  • Besluiten Provinciale Staten van 8 maart vastgesteld

    (06 april 2021) De uitslag van de schriftelijke stemronde over de voorstellen en moties en amendementen van de online vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 maart 2021 is vastgesteld.

Uitgelicht