Nieuws

  • Besluiten Provinciale Staten van 29 juni 2020 vastgesteld

    (13 juli 2020) De uitslag van het ‘briefstemmen’ over de voorstellen en moties van de Provinciale Statenvergaderingen van 29 juni 2020 is bekend en komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de vergaderingen gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.
  • Statenlid in beeld: Robert Zaal (GroenLinks)

    (13 juli 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Robert Zaal GroenLinks.

Uitgelicht