Nieuws

  • Statenlid in beeld: Martijn Bolkestein (VVD)

    (11 juli 2019) Statenlid in beeld: Martijn Bolkestein (VVD) Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Martijn Bolkestein van de VVD-fractie.
  • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 8 juli 2019

    (09 juli 2019) Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 8 juli 2019 In de laatste vergadering voor het zomerreces stelden Provinciale Staten de financiële jaarstukken van 2018 en de kaderbrief die input vormt voor de begroting van 2020 vast. Verder voerden oppositie en coalitie een fractiedebat met elkaar over het coalitieakkoord en stemden PS voor het eerst elektronisch.

Uitgelicht