Nieuws

 • De toekomst wil meepraten

  (24 november 2022) Hoe zorgen we voor duurzame energie? Hoe gaan we om met stikstof? En hoe betrekken we jongeren bij de politiek? Deze actuele onderwerpen bespraken 30 jongeren gisteren met Statenleden van de provincie Noord-Holland tijdens het Provinciaal Jeugddebat.
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 21 november 2022

  (22 november 2022) Provinciale Staten stemden in met het Programma Natuurnetwerk 2023 en het Natuurbeheerplan 2023 en wijzigden per amendement de Regionale Veenweide Strategie 1.0 in de Regionale Veenweide Verkenning en namen deze ter kennisgeving aan.
 • Jongeren gaan in gesprek over provincie thema’s

  (21 november 2022) Jongeren tussen de 12 en 18 jaar gaan op 23 november het gesprek aan met Statenleden over actuele provinciale vraagstukken. De Statenleden verplaatsen zich in de leefwereld van jongeren en luisteren naar hun ideeën.
 • Statenlid in beeld: Klaas-Jeroen Terwal (VVD)

  (21 november 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Klaas-Jeroen Terwal van de VVD.
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 14 november 2022

  (15 november 2022) Provinciale Staten namen de begroting voor 2023 aan en stemden in met het meerjarenprogramma voor de infrastructuur van Noord-Holland.
 • Statenlid in Beeld: Heidi Bouhlel (SP)

  (14 november 2022) Heidi Bouhlel werd in juli volksvertegenwoordiger voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Maak kennis met dit nieuwe Statenlid van de Socialistische Partij (SP).
 • Statenvragen 2018 in digitaal depot Noord-Hollands Archief

  (08 november 2022) Het Noord-Hollands Archief heeft nu ook de Statenvragen uit het jaar 2018 opgeslagen in het e-depot.
 • Provincie Noord-Holland: ‘Tweede Kamer stem in met nieuwe Transgenderwet’

  (26 oktober 2022) In een brief aan de Tweede Kamer roepen het college van Gedeputeerde Staten de Tweede Kamer op in te stemmen met de nieuwe Transgenderwet.
 • Advies aan Provinciale Staten over bezwaar Windalarm

  (24 oktober 2022) De Hoor- en Adviescommissie (HAC) heeft een advies gegeven over het bezwaar van de Stichting Windalarm tegen het afwijzen van referendumverzoeken over de Omgevingsverordeningen door Provinciale Staten.
 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 10 oktober 2022

  (11 oktober 2022) Provinciale Staten stemden in met een initiatiefvoorstel over “het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving” van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.
 • Inwoners Noord-Holland meer betrokken bij plannen provincie

  (20 september 2022) Meepraten over een project in jouw omgeving en invloed uitoefenen op het provinciaal beleid? Bij de provincie Noord-Holland krijgt participatie van inwoners de komende jaren een nog belangrijkere rol.
 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 19 september 2022

  (20 september 2022) Provinciale Staten van Noord-Holland stelden maandag 19 september uitgangspunten voor burgerparticipatie vast.
 • Hoorzitting afwijzen referendumverzoeken St. Windalarm op 22 september

  (20 september 2022) De Hoor- en Adviescommissie buigt zich 22 september over het bezwaar van de Stichting Windalarm tegen het afwijzen van referendumverzoeken over de Omgevingsverordeningen door Provinciale Staten, om daar advies over te gaan geven.
 • Nieuwe podcast over verzetsheld Willem Arondéus

  (07 september 2022) Wie was Willem Arondéus en hoe is de Willem Arondéuslezing ontstaan? Beluister het antwoord op deze en andere vragen in de nieuwe podcast over deze verzetsstrijder en kunstenaar.
 • Statenlid in beeld: Ruchama Bwefar (GroenLinks)

  (05 september 2022) Ruchama Bwefar werd op 20 juni volksvertegenwoordiger voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Maak kennis met dit nieuwe Statenlid van Groen Links.
 • Geef je op voor de lezing ‘Het koloniale verleden van Paviljoen Welgelegen’

  (01 september 2022) Kunsthistoricus Maya Mutlu geeft vrijdag 9 september een lezing over de geschiedenis van Paviljoen Welgelegen en haar koloniaal verleden.
 • Statenlid in beeld: Siman Abdi (PvdA)

  (29 augustus 2022) Siman Abdi werd eind mei volksvertegenwoordiger voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Maak kennis met dit nieuwe Statenlid van de Partij van de Arbeid.
 • Statenlid in Beeld: Wil van Soest (50PLUS/PVDO)

  (28 juli 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week stellen we de vragen aan Wil van Soest van 50PLUS/PVDO.
 • Statenlid in beeld: Süleyman Koyuncu (DENK)

  (18 juli 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Süleyman Koyuncu van DENK.
 • Willem Arondéuslezing 2022 door Jacobine Geel

  (14 juli 2022) Voorzitter van het ‘College voor de Rechten van de Mens’, theologe en programmamaker Jacobine Geel spreekt op 21 september de Willem Arondéuslezing uit in De Grote kerk in Haarlem. Iedereen is welkom bij de lezing.
 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 en 11 juli 2022

  (12 juli 2022) Provinciale Staten stelden de uitgangspunten voor het beleid voor 2023 vast en stemden in met de jaarstukken over 2021. Ook namen zij 5 moties aan over de stikstofaanpak.
 • Statenlid in beeld: Sijmen Mülder (D66)

  (11 juli 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Sijmen Mülder van D66.
 • Enquête over invloed uitoefenen op provinciebestuur

  (08 juli 2022) Provinciale Staten zijn benieuwd in hoeverre Noord-Hollanders bekend zijn met de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het provinciebestuur. Daarom vraagt de provincie inwoners om een korte enquête in te vullen.
 • Statenlid in beeld: Michel Klein (ChristenUnie)

  (05 juli 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Michel Klein van de ChristenUnie.
 • Provinciale Statenvergadering op 4 en 11 juli weer fysiek

  (30 juni 2022) Provinciale Staten vergaderen op maandag 4 juli weer fysiek samen in de Statenzaal. Zij vervolgen deze vergadering op maandag 11 juli. Stemmen over alle voorstellen, moties en amendementen doen zij op 11 juli.
 • Jongerenprogramma What’s Next zoekt nieuwe camjo-/redactiestagiair

  (29 juni 2022) Altijd al in de media willen werken? Dan is dit je kans! AT5 is op zoek naar jong talent uit de provincie Noord-Holland.
 • Rosan Kocken (GroenLinks) benoemd tot gedeputeerde provincie Noord-Holland

  (20 juni 2022) Op 20 juni 2022 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland Rosan Kocken (GroenLinks) tijdens een extra vergadering benoemd tot gedeputeerde.
 • Marie-Anne van Reijen krijgt Ribbius Peletierpenning 2022

  (17 juni 2022) Marie-Anne van Reijen is door de vakjury uit 36 inzendingen gekozen als de winnares van de Ribbius Peletierpenning 2022 voor haar initiatief ‘Meer vrouwen in de Politiek’.
 • Extra vergadering Provinciale Staten van Noord-Holland op 20 juni

  (13 juni 2022) Provinciale Staten van Noord-Holland besluiten tijdens een extra vergadering op 20 juni over de benoeming van Rosan Kocken als nieuwe gedeputeerde.
 • GroenLinks draagt Rosan Kocken voor als nieuwe gedeputeerde

  (25 mei 2022) Vanochtend is bekend geworden dat Zita Pels zal worden voorgedragen als wethouder in Amsterdam, en daarom vertrekt als gedeputeerde van Noord-Holland.
 • Gedeputeerde Zita Pels wordt wethouder in Amsterdam

  (25 mei 2022) Zita Pels stopt als gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland. Ze wordt wethouder bij de gemeente Amsterdam.
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 23 mei 2022

  (24 mei 2022) Provinciale Staten van Noord-Holland stelden de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 vast en besloten negatief over referendumverzoeken van Stichting Windalarm hierover.
 • Gendergelijkheid in de politiek gaat iedereen aan

  (10 mei 2022) Hoe kunnen mannen een bondgenoot zijn van politieke vouwen? Met een handreiking biedt Liza Mügge daarvoor 10 concrete tips.
 • Wie wordt er burgemeester?

  (03 mei 2022) Op dit moment zijn er geen zwarte vrouwelijke burgemeesters in ons land. Joyce Sylvester breekt een lans voor meer diversiteit in kandidaatstellingscommissies en in het openbaar bestuur.
 • Heb oog voor de kwaliteiten van vrouwen om je heen

  (26 april 2022) Wie ontvangt op 17 juni de vierde Ribbius Peletier-penning? Juryvoorzitter Sybilla Dekker pleit in haar column voor een verlenging van de uitreiking van deze onderscheiding. Want politieke rolmodellen in de schijnwerpers zetten is belangrijk voor jonge vrouwen. Zelf werd zij onder meer geïnspireerd door een Amerikaans icoon: de in maart overleden Madeleine Albright.
 • Wie zijn jouw rolmodellen?

  (19 april 2022) Jacqueline Prins - kersvers jurylid voor de Ribbius Peletierpenning - vertelt over haar rolmodellen en roept jonge vrouwen op om hun eigen rolmodellen te zoeken.
 • Geslaagde extra editie Op weg naar het Lagerhuis

  (11 april 2022) ‘Schiphol moet kleiner worden’, ‘Jongeren moeten op hun 16e kunnen stemmen’ en ‘Landen die breken met het Europees recht moeten de Europese Unie uit’.
 • Gezocht: nieuwkomers die knuffelproof zijn

  (11 april 2022) Zodra de zittende macht vrouwelijke nieuwkomers omarmt en overlaadt met complimentjes, nemen deze de taal en de logica van hun voorgangers vaak over. Elske Doets vindt dat een ongewenst effect en roept nieuwkomers op ‘knuffelproof’ te zijn.
 • Vergaderstukken PS tijdelijk anders te bereiken

  (08 april 2022) De vergaderstukken van Provinciale Staten zijn door een technisch probleem tijdelijk op een andere manier te bereiken dan normaal.
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 4 april 2022

  (05 april 2022) Provinciale Staten (PS) stemden in met de Agenda Slimme en Schone Logistiek. Ook namen zij de motie ‘afstand doen van schadelijke biobrandstoffen’ aan.
 • Provincie zoekt vrouw voor onderscheiding

  (04 april 2022) Provinciale Staten van Noord-Holland zoeken een vrouw die een onderscheiding verdient, voor haar bijdrage aan de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek of omdat zij als politiek rolmodel een inspirerend voorbeeld is voor anderen.
 • Statenlid in beeld: Fabian Zoon (Partij voor de Dieren)

  (04 april 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren.
 • Statenlid in beeld: Gert-Jan Leerink (PvdA)

  (22 maart 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding genoeg voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze keer aan Gert-Jan Leerink van de Partij van de Arbeid.
 • 'Box-Non-Air’ beste idee Scholierenchallenge over voedselverspilling

  (15 maart 2022) Team 3vb uit de 3e klas vwo van het A. Roland Holst College in Hilversum won dinsdag 15 maart de Scholierenchallenge ‘Hoe ga jij voedselverspilling tegen?’
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 7 maart 2022

  (09 maart 2022) Provinciale Staten van Noord-Holland stelden de behandeling van de Omgevingsverordening uit. Daarmee is ook een besluit over een referendumverzoek over de Omgevingsverordening uitgesteld.
 • Provinciale Staten stemmen 7 maart om 17.00 uur

  (07 maart 2022) Provinciale Staten (PS) stemmen vroeger dan eerder vermeld stemmen over de voorstellen, een amendement en moties. Zij doen dat op 7 maart om 17.00 uur online.
 • Statenlid in beeld: Eric Jensen (JA21)

  (07 maart 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding genoeg voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Eric Jensen van JA21.
 • Voldoende handtekeningen referendumverzoek Stichting Windalarm

  (02 maart 2022) Stichting Windalarm heeft een referendumverzoek met meer dan de 500 benodigde handtekeningen ingeleverd bij de provincie Noord-Holland.
 • Statenlid in beeld: Linde Gonggrijp (D66)

  (28 februari 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Linde Gonggrijp (D66).
 • Statenlid in Beeld: Dennis Heijnen (CDA)

  (21 februari 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Dennis Heijnen van de CDA.
 • Alle scholieren met een beker naar huis bij voorrondes Op weg naar het Lagerhuis

  (18 februari 2022) Middelbare scholieren debatteerden erop los in de Noord-Hollandse voorrondes van debat- en speechwedstrijd Op weg naar Het Lagerhuis. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk ging met hen in gesprek.
 • Noord-Hollandse scholen strijden om finale Op weg naar het Lagerhuis

  (15 februari 2022) De debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’ is terug. Uit alle provincies doen scholieren mee. Noord-Holland houdt de voorronde op 17 en 18 februari 2022.
 • Statenlid in beeld: Willemien Koning-Hoeve (CDA)

  (14 februari 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding genoeg voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Willemien Koning van het CDA.
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 31 januari 2022

  (01 februari 2022) Provinciale Staten besloten over een landschapsplan voor een nieuwe weg die tussen de rijkswegen A8 en A9 kan komen, ze stelden beleid vast rondom datacenters en stemden in met het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland.
 • Provinciale Statenvergadering uitgesteld

  (31 januari 2022) Door een technische storing kunnen de Statenleden niet online vergaderen. Als voldoende Statenleden naar het provinciehuis kunnen komen dan begint de vergadering vanmiddag om 13.00 uur alsnog.
 • Statenlid in beeld: Jesper Gringhuis (GroenLinks)

  (31 januari 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Jesper Gringhuis van GroenLinks.
 • Statenlid in beeld: Emre Kanik (D66)

  (24 januari 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding genoeg voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Emre Kanik van D66.
 • Statenlid in beeld: Jaap Hollebeek (Partij voor de Dieren)

  (17 januari 2022) De volksvertegenwoordigers van Noord-Holland zijn halverwege hun zittingsperiode. De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 komen in zicht. Aanleiding voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze keer aan Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren.
 • Onderzoek schriftelijke stemprocedure tijdens corona

  (13 januari 2022) Naar aanleiding van berichten in de media over een verschil van interpretatie van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming over de inrichting van de schriftelijke stemprocedure na online vergaderingen, onderzoekt de provincie of dat ook betekenis heeft voor Provinciale Staten van Noord-Holland.
 • Statenlid in Beeld: Christa Kuiper (CDA)

  (10 januari 2022) Voor de volksvertegenwoordigers van Noord-Holland komen de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 in zicht. Aanleiding voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze week aan Christa Kuiper van het CDA.
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 13 december 2021

  (15 december 2021) Provinciale Staten stelden unaniem het beleidskader cultuur en erfgoed voor 2022 vast. Ook namen zij de Europastrategie 2022-2030 en het voorstel over de legestarieven voor 2022 aan.
 • Experts praten Statenleden bij over klimaat

  (07 december 2021) In de Statenzaal van het provinciehuis klonken maandag even ernstige als ambitieuze woorden over het klimaat. De strekking: Er moet meer gebeuren.
 • Statenlid in beeld: Anouk Gielen (GroenLinks)

  (06 december 2021) De volksvertegenwoordigers van Noord-Holland zijn halverwege hun zittingsperiode. De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 komen in zicht. Aanleiding voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze keer aan Anouk Gielen (GroenLinks).
 • Statenlid in beeld: Fabian Zoon (PvdD)

  (29 juni 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren.
 • Statenlid in beeld: Annette de Vries (PvdA)

  (12 mei 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Annette de Vries van de PvdA.
 • Statenlid in beeld: Joyce Vastenhouw (FvD)

  (28 april 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Joyce Vastenhouw van FvD.
 • Statenlid in beeld: Miriam van Meerten (VVD)

  (21 april 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Miriam van Meerten van de VVD.
 • Statenlid in beeld: Klaas-Jeroen Terwal (VVD)

  (15 april 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Klaas-Jeroen Terwal van de VVD.
 • Statenlid in beeld: Amélie Strens (D66)

  (06 april 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Amélie Strens van D66.
 • Statenlid in beeld: Willemien Koning-Hoeve (CDA)

  (30 maart 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Willemien Koning-Hoeve van het CDA.
 • Statenlid in beeld: Michel Klein (ChristenUnie)

  (03 maart 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Michel Klein van de ChristenUnie.
 • Statenlid in beeld: Gert-Jan Leerink (PvdA)

  (03 februari 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Gert-Jan Leerink van de PvdA.
 • Statenlid in beeld: Gerard Kohler (JA21)

  (07 april 2021) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Gerard Kohler van JA21, voorheen Forum voor Democratie.
 • Statenlid in Beeld: Christa Kuiper (CDA)

  (06 januari 2020) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Christa Kuiper van het CDA.
 • Statenlid in Beeld: Emre Kanik (D66)

  (27 november 2019) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Emre Kanik van D66.
 • Statenlid in Beeld: Aukelien Jellema (PvdA)

  (06 november 2019) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Aukelien Jellema van de PvdA.
 • Statenlid in beeld: Hanneke Kaamer van Hoegee (VVD)

  (31 oktober 2019) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Hanneke Kaamer van Hoegee van de VVD.
 • Statenlid in beeld: Jaap Hollebeek (PvdD)

  (16 oktober 2019) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren.
 • Statenlid in beeld: Joost van Gilse (VVD)

  (25 september 2019) Een groot aantal nieuwe volksvertegenwoordigers is na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 geïnstalleerd als Statenlid bij de provincie Noord-Holland. Wil je weten wie dit zijn? Volg de rubriek ‘Statenlid in beeld’. Deze week stelt Joost van Gilse van de VVD zich voor.
 • Statenlid in beeld: Anouk Gielen (GroenLinks)

  (18 september 2019) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Anouk Gielen van GroenLinks. Zij is 20 jaar oud en het jongste Statenlid van Nederland.
 • Statenlid in beeld: Jesper Gringhuis (GroenLinks)

  (11 september 2019) Een groot aantal nieuwe volksvertegenwoordigers is na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 geïnstalleerd als Statenlid bij de provincie Noord-Holland. Wil je weten wie dit zijn? Volg de rubriek ‘Statenlid in beeld’. Deze week stelt Jesper Gringhuis van de fractie van GroenLinks zich voor.
 • Statenlid in beeld: Wiegert Dulfer (GroenLinks)

  (29 augustus 2019) Een groot aantal nieuwe volksvertegenwoordigers is na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 geïnstalleerd als Statenlid bij de provincie Noord-Holland. Wil je weten wie dit zijn? Volg de rubriek ‘Statenlid in beeld’. Deze week stelt Wiegert Dulfer van de fractie van GroenLinks zich voor.
 • Statenlid in beeld: Johan Dessing (Forum voor Democratie)

  (13 augustus 2019) Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een ander Statenlid zich voor. Deze week is dat Johan Dessing, fractievoorzitter van Forum voor Democratie.
 • Statenlid in beeld: Ralf Dekker (Forum voor Democratie)

  (28 juni 2019) Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er twee nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Ralf Dekker, een nieuw Statenlid.
 • Statenlid in beeld: Jorrit Carton (PvdA)

  (19 juni 2019) Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van de 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Jorrit Carton (27), een nieuw Statenlid.
 • Statenlid in beeld: Rien Cardol (GroenLinks)

  (04 juni 2019) Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van de 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een Statenlid zich voor. Deze week is dat Rien Cardol, een nieuw Statenlid.
 • Statenlid in beeld: Remine Alberts (SP)

  (18 april 2019) Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van de 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een ander Statenlid zich voor. Deze week is dat Remine Alberts van de SP.

Uitgelicht