Omgevingsdiensten

Omgevingsvergunningen voor bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Waterwet: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Aardkundige monumenten, gesloten stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebieden (grondwaterkwaliteit), sportmotoren, Provinciale Milieuverordening (PMV): Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Vuurwerkbesluit: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Regeling Burger- en Militaire Luchtvaart: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Ontgrondingenwet: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Zorgplicht rioleringen: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Natuurbeschermingswet, Flora & Faunawet, Boswet, Natuurschoonwet: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Stiltegebieden / Provinciale Milieuverordening (PMV): Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Toezicht en handhaving wegen en vaarwegen: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit per regio

Zie: Producten en diensten van de provincie Noord-Holland.