Omgevingsdiensten

De provincie Noord-Holland werkt aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doen we onder andere door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering (VTHA).

1 loket

Het Omgevingsloket is het loket waar u kunt nagaan welke regels gelden, een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.

Uitvoering en handhavingstaken omgevingsdiensten

De uitvoering van onze VTHA-taken heeft de provincie grotendeels belegd bij de 4 omgevingsdiensten in de provincie Noord-Holland. Vergunningen rond provinciale wegen en vaarwegen handelt de provincie zelf af (zie ook: Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen).

In Noord-Holland zijn de volgende 4 omgevingsdiensten werkzaam:

Onderstaand schema geeft aan met welk onderwerp u terecht kunt bij welke omgevingsdienst.

Onderwerp Omgevingsdienst
Bodembescherming en bodemkwaliteit Alle omgevingsdiensten
Natuurbescherming Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Natuurschoon Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Stiltegebieden Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Badinrichtingen en zwemgelegenheden Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Water Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Grondwaterbescherming Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ontgrondingen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Zorgplicht riolering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Vuurwerk Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Sportmotoren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Burger- en militaire luchtvaart Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Seveso-inrichtingen Omgevingsdienst IJmond en omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

Vergunning of aanvraag vóór 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Vanaf die datum geldt de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. Heeft u een vergunning gekregen of een aanvraag hiervoor ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2024? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. 

Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan wordt uw aanvraag in principe beoordeeld volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken op tijd zijn aangeleverd.