Omgevingsdiensten

Voor het aanvragen van een vergunning kunt u terecht bij de onderstaande omgevingsdiensten:

  • Omgevingsvergunningen voor bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

  • Waterwet: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

  • Aardkundige monumenten, gesloten stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebieden (grondwaterkwaliteit), sportmotoren, Provinciale Milieuverordening (PMV): Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (ODNZKG)

  • Vuurwerkbesluit: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

  • Regeling Burger- en Militaire Luchtvaart: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

  • Ontgrondingenwet: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

  • Zorgplicht rioleringen: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

  • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

  • Natuurbeschermingswet, Flora & Faunawet, Boswet, Natuurschoonwet: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

  • Stiltegebieden / Provinciale Milieuverordening (PMV): Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Zie: Producten en diensten van de provincie Noord-Holland.