Nieuws

 • Provincie komt met voorstel opvolger subsidie Agrarisch Natuurbeheer

  (12 februari 2021) De provincie presenteert in de loop van dit jaar een nieuwe regeling voor Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer. Dit wordt de opvolger van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer waar boeren in het Natuurnetwerk Nederland nog tot eind 2022 gebruik van kunnen maken. De provincie hoopt hiermee boeren en het Natuurnetwerk een toekomst te geven.
 • Samen voor duurzaam voedsel

  (18 december 2020) De provincie streeft naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen.
 • Ook in 2021 weer subsidie voor Groene Uitweg

  (03 december 2020) Ook volgend jaar stelt de provincie Noord-Holland weer subsidie beschikbaar voor de Groene Uitweg. Dit is het gebied dat grenst aan Weesp en Naarden en tussen Muiderberg en Loenen aan de Vecht ligt.
 • Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf

  (23 oktober 2020) De provincie Noord-Holland stelt voor de zesde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met het geld kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 40.000 beschikbaar.
 • Subsidie voor plattelandsontwikkeling in de Kop

  (22 oktober 2020) Bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen tussen 22 oktober en 13 november een subsidieaanvraag indienen bij LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.
 • Nieuwe app laat zien waar jij lokaal eten kunt kopen

  (20 oktober 2020) Er is steeds meer vraag naar regionale producten, maar waar koop je die? De nieuwe app Voedsel Verbindt laat zien bij welke boeren je mooie verse producten kunt kopen.
 • Ilse Zaal proeft 'zilte' groente op Texel

  (21 september 2020) Gedeputeerde Ilse Zaal nam onlangs op Texel een kijkje bij het Europese landbouwproject Salfar.
 • Meer subsidie voor agrarisch waterbeheer

  (18 september 2020) Er komt meer subsidie voor agrarisch waterbeheer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland stellen hiervoor extra geld beschikbaar. Samen met de cofinanciering van de Europese Unie is er voor de periode 2021 en 2025 jaarlijks € 130.000,- meer subsidie.
 • Aardappels redden op Nationale Aardappelberg Dag

  (25 juni 2020) Bij Tuinderij de Waardering in Haarlem verschijnt op zaterdag 27 juni een aardappelberg. Mensen kunnen in Haarlem en op 11 andere locaties in Nederland aardappels komen scheppen.
 • Provincie houdt voorlopig vast aan geitenstop

  (25 juni 2020) De provincie Noord-Holland houdt voorlopig vast aan de geitenstop die geldt sinds december 2018. De provincie besloot tot een stop omdat uit onderzoek bleek dat omwonenden in straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben.
 • Voedsel Verbindt: omslag naar een gezond voedselsysteem

  (24 juni 2020) De provincie Noord-Holland draagt van 2020 tot en met 2023 jaarlijks 125.000 euro bij aan Voedsel Verbindt. Dit samenwerkingsverband voert projecten uit die bijdragen aan een robuust, duurzaam en regionaal voedselsysteem.
 • Provincie voert wijzigingen ganzenbeleid in

  (05 juni 2020) De provincie Noord-Holland gaat het ganzenbeleid wijzigen. Na overleg met boeren- en natuurorganisaties en de jagersvereniging is besloten een aantal belemmeringen in het beheren van ganzen weg te nemen. Daarnaast neemt de schadevergoeding voor landbouwschade door ganzen vanaf maart 2021 af.
 • Keukentafelgesprekken natuurbeheer van start

  (02 juni 2020) De provincie Noord-Holland heeft agrariërs in de Mijzenpolder en de Eilandspolder uitgenodigd aan de keukentafel te komen praten. Onderwerp is het wegvallen van de subsidie voor natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland.
 • 7 noordelijke provincies brainstormen met agrariërs

  (26 mei 2020) In samenspraak met de landbouwsector is op maandag 25 mei een brainstorm georganiseerd met gedeputeerden stikstof van de 7 noordelijke provincies en delegaties van de agrarische stikstofgroepen.
 • Arthur van Dijk en Jack van der Hoek op bezoek bij aardappelteler en kwekerij

  (24 april 2020) Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Jack van der Hoek (Landbouw) bezochten vrijdag het akkerbouwbedrijf van Jan van Kempen in Zuidoostbeemster en Kwekerij Siem Munster in Slootdorp.
 • Blog Esther Rommel: Boerendochter met een uitdaging

  (16 april 2020) Bijna alles begint voor mij op de boerderij. Mijn jeugd, mijn herinneringen, mijn politieke ambities, mijn trots voor agrariërs en mijn liefde voor de natuur.
 • Arthur van Dijk op bezoek bij de Noord-Hollandse sierteelt

  (16 april 2020) Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bracht donderdagmiddag een bezoek aan handelsbedrijf Dutch Flower Group in het Noord-Hollandse De Kwakel om de ondernemers in deze tijden van corona een hart onder de riem te steken.

Uitgelicht