Nieuws

 • 7 noordelijke provincies brainstormen met agrariërs

  (26 mei 2020) In samenspraak van de landbouwsector is op maandag 25 mei een brainstorm georganiseerd met gedeputeerden stikstof van de 7 noordelijke provincies en delegaties van de agrarische stikstofgroepen.
 • Arthur van Dijk en Jack van der Hoek op bezoek bij aardappelteler en kwekerij

  (24 april 2020) Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Jack van der Hoek (Landbouw) bezochten vrijdag het akkerbouwbedrijf van Jan van Kempen in Zuidoostbeemster en Kwekerij Siem Munster in Slootdorp.
 • Blog Esther Rommel: Boerendochter met een uitdaging

  (16 april 2020) Bijna alles begint voor mij op de boerderij. Mijn jeugd, mijn herinneringen, mijn politieke ambities, mijn trots voor agrariërs en mijn liefde voor de natuur.
 • Arthur van Dijk op bezoek bij de Noord-Hollandse sierteelt

  (16 april 2020) Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bracht donderdagmiddag een bezoek aan handelsbedrijf Dutch Flower Group in het Noord-Hollandse De Kwakel om de ondernemers in deze tijden van corona een hart onder de riem te steken.
 • Miljoenen voor Amsterdam Wetlands

  (23 januari 2020) Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor € 4 miljoen beschikbaar.
 • Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

  (28 november 2019) De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord ondertekenden woensdag 27 november de overeenkomst 'Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland'.
 • Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf

  (14 november 2019) De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 280.000 beschikbaar.
 • Boeren bieden petitie over stikstof aan

  (11 november 2019) Noord-Holland is trots op haar boeren. Dit liet commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk weten aan bijna 300 boeren die zich vandaag verzamelden bij het provinciehuis. Zij overhandigden Van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) een petitie over stikstof. Ook gingen zij in gesprek met Statenleden.
 • Smart Farming NHN voor gezonde toekomst van agribusiness

  (06 november 2019) Smart Farming NHN stimuleert hightech- en datatoepassingen in de agrarische sector in de regio Noord-Holland Noord.
 • Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof

  (28 oktober 2019) Vandaag ging een aantal Noord-Hollandse boeren in gesprek over de stikstofproblematiek met gedeputeerden Esther Rommel (Natuur) en Jack van der Hoek (Economie en Landbouw) en de Statenleden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB).
 • Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend

  (04 oktober 2019) In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Het gaat om een installatie van 9.300 vierkante meter aan zonthermische panelen. Deze panelen leveren warmte aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia.
 • Provincie wil meer bekendheid voor biologische bloembollen

  (02 oktober 2019) De provincie Noord-Holland wil dat de populariteit van verkoop en teelt van biologische bloembollen toeneemt.
 • Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

  (12 september 2019) De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.
 • Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied

  (28 augustus 2019) De provincie Noord-Holland heeft in haar ruimtelijke verordening het ruimtelijk beleid voor het gebied Heemskerkerduin-Noorddorp vastgelegd.
 • Boeren krijgen natuurinclusieve oplossingen tijdens hackathon

  (21 juni 2019) Tijdens de hackathon ‘Boer & Business in Balans’ bogen boeren, studenten en experts zich deze week over 8 vraagstukken rond het thema natuurinclusieve landbouw.
 • Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld

  (27 mei 2019) Provinciale Staten hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. Er mogen geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd worden, bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden en omschakeling naar geitenhouderij is niet meer toegestaan.

Uitgelicht