Nieuws

 • Paprikateler aangesloten op warmtenet

  11 januari 2019 Paprikateler aangesloten op warmtenet Met een draai aan de warmtepomp is paprikateler NH Paprika uit Heerhugowaard op 10 januari officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC. Daarmee is de groenteteler in het glastuinbouwgebied Alton helemaal van het gas af.
 • Eerste klimaatneutrale paprikateelt van Nederland in provincie Noord-Holland

  21 december 2018 Eerste klimaatneutrale paprikateelt van Nederland in provincie Noord-Holland Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard wordt op donderdag 10 januari 2019 aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar. Groenteteler NH Paprika krijgt de primeur en is daarmee de eerste klimaatneutrale paprikateler van Nederland.
 • Geitenstop van kracht in provincie Noord-Holland

  11 december 2018 Geitenstop van kracht in provincie Noord-Holland In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen, mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden en is omschakeling naar een geitenhouderij niet mogelijk.
 • Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

  06 december 2018 Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water Grondeigenaren, zoals landbouwers, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of –kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Projecten moeten het watersysteem beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit verbeteren of de biodiversiteit in het water versterken. In totaal is € 800.000 beschikbaar.
 • Noord-Holland helpt jonge boeren duurzaam investeren

  04 december 2018 Noord-Holland helpt jonge boeren duurzaam investeren De provincie Noord-Holland stelt voor de vierde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die hun bedrijf duurzaam moderniseren.
 • Kavelruilpuzzel polder Waard Nieuwland voorlopig afgerond

  16 november 2018 kavelruilpuzzel polder Waard Nieuwland voorlopig afgerond Met het passeren van de vijfde kavelruilakte in de polder Waard Nieuwland op 16 november zijn de grondruilactiviteiten van STIVAS (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) in de polder Waard Nieuwland voorlopig tot een eind gekomen.
 • Bollen waar je blij van wordt

  08 november 2018 Bollen waar je blij van wordt - John Huiberts Hoe zorg je ervoor dat de afzet van biologische producten, en dan specifiek biologische bloembollen, vergroot wordt? Dat was de centrale vraag van het derde ‘Aan de boerentafel’-diner.
 • ‘Regionale samenwerking juist in landbouw noodzakelijk’

  07 augustus 2018 P8062464 Vakgenoten ontmoeten en laten zien wat je doet: dat is al meer dan 100 jaar de gedachte achter de Landbouwshow Opmeer. En dat is nog steeds even belangrijk, zeggen de deelnemers en bezoekers.
 • Fruitschade door vogels vergoed

  18 juli 2018 Fruitschade door vogels vergoed De provincie Noord-Holland gaat 60 % vergoeden van de getaxeerde schade die vogels veroorzaken aan zacht fruit en pit- en steenvruchten. Aanleiding is een recente uitspraak van de Raad van State.
 • Greenport Nederland gaat positie tuinbouwsector verder versterken

  30 mei 2018 Greenport Nederland gaat positie tuinbouwsector verder versterken Tuinbouw is een van de 9 topsectoren en levert met zo’n 16 miljard omzet een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.
 • Start verpachting provinciale agrarische percelen

  16 mei 2018 Start verpachting provinciale agrarische percelen De provincie Noord-Holland is eigenaar van 1800 hectare aan agrarische percelen. Deze zijn uiteindelijk bestemd voor provinciale doelen. In afwachting van realisatie hiervan, geeft de provincie de grond tijdelijk in pacht uit.
 • Provincie investeert in natuurinclusieve landbouw

  17 mei 2018 Provincie investeert in natuurinclusieve landbouw Provincie Noord-Holland streeft ernaar dat in 2030 alle grondgebonden landbouw in de provincie bijdraagt aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en water op en rond het bedrijf. Om dit te bereiken, stelt de provincie € 750.000 beschikbaar om te investeren in kennis, netwerken te faciliteren, samenwerkingen te ondersteunen en kennisinnovatie te stimuleren.
 • Subsidieplafond regeling jonge landbouwers omhoog

  09 mei 2018 Subsidieplafond regeling jonge landbouwers omhoog De subsidiepot van de provincie Noord-Holland voor duurzame investeringen door jonge agrariërs gaat van € 550.000 naar € 825.000. Subsidies hebben tot doel de agrarische sector te innoveren en verduurzamen.
 • Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen

  01 mei 2018 Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen Opsomming Agrariërs die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een natuurgebied willen verplaatsen, kunnen daarbij hulp krijgen van de provincie Noord-Holland. Zo ontstaat ruimte voor het Natuurnetwerk Nederland. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor jaarlijks € 500.000,- beschikbaar.
 • Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling

  15 maart 2018 Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor kleinschalige projecten voor plattelandsontwikkeling in 2018 met € 1.510.000,-.
 • Grootste kavelruil Wieringermeerpolder

  19 februari 2018 Grootste kavelruil Wieringermeerpolder Afbeelding De provincie Noord-Holland, het Rijk, NUON en tien agrariërs ruilen onderling een grondoppervlak van meer dan 600 voetbalvelden (309 hectare) in de Wieringermeerpolder en op Wieringen.
 • De gasloze kassen komen er aan

  16 februari 2018 De gasloze kassen komen er aan Planten kunnen niet zonder koolstofdioxide en warmte. Toch kunnen kassen op termijn prima zonder gas. Tijdens een bijeenkomst van de Greenport Aalsmeer werd het haarfijn uitgelegd.
 • Rode paprika’s in glastuingebied Heerhugowaard voortaan groen geteeld

  15 februari 2018 Rode paprika’s in glastuingebied Heerhugowaard voortaan groen geteeld Paprika’s telen met groene warmte. Vanaf eind 2018 is dit werkelijkheid voor Paprikakwekerij NH Paprika in Heerhugowaard. Het glastuinbedrijf wordt eind 2018 aangesloten op het HVC-warmtenet (huisvuilcentrale Alkmaar) waarmee het gasverbruik wordt geminimaliseerd. Beide partijen hebben daarvoor gisteren een overeenkomst getekend.

Uitgelicht