Nieuws

 • Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend

  (04 oktober 2019) Zonthermische panelen In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Het gaat om een installatie van 9.300 vierkante meter aan zonthermische panelen. Deze panelen leveren warmte aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia.
 • Provincie wil meer bekendheid voor biologische bloembollen

  (02 oktober 2019) Provincie wil meer bekendheid voor biologische bloembollen De provincie Noord-Holland wil dat de populariteit van verkoop en teelt van biologische bloembollen toeneemt.
 • Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

  (12 september 2019) Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.
 • Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied

  (28 augustus 2019) Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied Opsomming De provincie Noord-Holland heeft in haar ruimtelijke verordening het ruimtelijk beleid voor het gebied Heemskerkerduin-Noorddorp vastgelegd.
 • Boeren krijgen natuurinclusieve oplossingen tijdens hackathon

  (21 juni 2019) Hackathon natuurinclusieve landbouw Tijdens de hackathon ‘Boer & Business in Balans’ bogen boeren, studenten en experts zich deze week over 8 vraagstukken rond het thema natuurinclusieve landbouw.
 • Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld

  (27 mei 2019) Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld Provinciale Staten hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. Er mogen geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd worden, bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden en omschakeling naar geitenhouderij is niet meer toegestaan.
 • Boer vraagt frisse blik

  (20 mei 2019) Boer vraagt frisse blik De provincie Noord-Holland organiseert van 17 tot en met 19 juni 2019 een hackathon Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!
 • Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

  (26 april 2019) Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering De afgelopen maanden konden jonge boeren niet ouder dan 41 jaar subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen. Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te stellen. In plaats van € 550.000 wordt het € 1.072.000.
 • Nieuwe regels voor geitenhouders

  (24 april 2019) Nieuwe regels voor geitenhouders Afbeelding Een halfjaar nadat een voorlopige stop op de toename van het aantal geiten in de provincie Noord-Holland is gezet, hebben Gedeputeerde Staten dat opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Ordening (PRV).
 • Overheden investeren € 9,2 miljoen in verduurzaming IJsselmeervisserij

  (26 maart 2019) IJsselmeervisserij Om een gezonde visstand, een goed werkend ecosysteem en een duurzame visvangst te bereiken, stellen het kabinet en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland gezamenlijk € 9,2 miljoen beschikbaar voor de visserij op het IJsselmeer en Markermeer. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
 • Minister Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

  (15 maart 2019) Minister Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland ondertekenden het akkoord op 14 maart tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres.
 • Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland

  (14 februari 2019) Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor telers die willen verhuizen naar glastuinbouwgebieden. Door de concentratie van deze bedrijven zijn investeringen in nieuwe infrastructuur, warmtenetten en aardwarmte-installaties mogelijk.
 • Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord

  (04 februari 2019) Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord Het bestuur van Stichting GreenPort Noord-Holland Noord heeft Jeroen Noot benoemd als programmamanager van GreenPort NHN. Per 1 maart is hij het gezicht van de organisatie.
 • Paprikateler aangesloten op warmtenet

  (11 januari 2019) Paprikateler aangesloten op warmtenet Met een draai aan de warmtepomp is paprikateler NH Paprika uit Heerhugowaard op 10 januari officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC. Daarmee is de groenteteler in het glastuinbouwgebied Alton helemaal van het gas af.
 • Eerste klimaatneutrale paprikateelt van Nederland in provincie Noord-Holland

  (21 december 2018) Eerste klimaatneutrale paprikateelt van Nederland in provincie Noord-Holland Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard wordt op donderdag 10 januari 2019 aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar. Groenteteler NH Paprika krijgt de primeur en is daarmee de eerste klimaatneutrale paprikateler van Nederland.
 • Geitenstop van kracht in provincie Noord-Holland

  (11 december 2018) Geitenstop van kracht in provincie Noord-Holland In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen, mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden en is omschakeling naar een geitenhouderij niet mogelijk.
 • Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

  (06 december 2018) Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water Grondeigenaren, zoals landbouwers, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of –kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Projecten moeten het watersysteem beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit verbeteren of de biodiversiteit in het water versterken. In totaal is € 800.000 beschikbaar.
 • Noord-Holland helpt jonge boeren duurzaam investeren

  (04 december 2018) Noord-Holland helpt jonge boeren duurzaam investeren De provincie Noord-Holland stelt voor de vierde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die hun bedrijf duurzaam moderniseren.
 • Kavelruilpuzzel polder Waard Nieuwland voorlopig afgerond

  (16 november 2018) kavelruilpuzzel polder Waard Nieuwland voorlopig afgerond Met het passeren van de vijfde kavelruilakte in de polder Waard Nieuwland op 16 november zijn de grondruilactiviteiten van STIVAS (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) in de polder Waard Nieuwland voorlopig tot een eind gekomen.
 • Bollen waar je blij van wordt

  (08 november 2018) Bollen waar je blij van wordt - John Huiberts Hoe zorg je ervoor dat de afzet van biologische producten, en dan specifiek biologische bloembollen, vergroot wordt? Dat was de centrale vraag van het derde ‘Aan de boerentafel’-diner.

Uitgelicht