Nieuws

 • Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

  (28 november 2019) Natuurnetwerk Nederland De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord ondertekenden woensdag 27 november de overeenkomst 'Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland'.
 • Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf

  (14 november 2019) Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 280.000 beschikbaar.
 • Boeren bieden petitie over stikstof aan

  (11 november 2019) Boeren protesteren voor het provinciehuis Noord-Holland is trots op haar boeren. Dit liet commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk weten aan bijna 300 boeren die zich vandaag verzamelden bij het provinciehuis. Zij overhandigden Van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) een petitie over stikstof. Ook gingen zij in gesprek met Statenleden.
 • Smart Farming NHN voor gezonde toekomst van agribusiness

  (06 november 2019) Smart Farming NHN voor gezonde toekomst van agribusiness Smart Farming NHN stimuleert hightech- en datatoepassingen in de agrarische sector in de regio Noord-Holland Noord.
 • Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof

  (28 oktober 2019) Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof Vandaag ging een aantal Noord-Hollandse boeren in gesprek over de stikstofproblematiek met gedeputeerden Esther Rommel (Natuur) en Jack van der Hoek (Economie en Landbouw) en de Statenleden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB).
 • Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend

  (04 oktober 2019) Zonthermische panelen In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Het gaat om een installatie van 9.300 vierkante meter aan zonthermische panelen. Deze panelen leveren warmte aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia.
 • Provincie wil meer bekendheid voor biologische bloembollen

  (02 oktober 2019) Provincie wil meer bekendheid voor biologische bloembollen De provincie Noord-Holland wil dat de populariteit van verkoop en teelt van biologische bloembollen toeneemt.
 • Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

  (12 september 2019) Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.
 • Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied

  (28 augustus 2019) Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied Opsomming De provincie Noord-Holland heeft in haar ruimtelijke verordening het ruimtelijk beleid voor het gebied Heemskerkerduin-Noorddorp vastgelegd.
 • Boeren krijgen natuurinclusieve oplossingen tijdens hackathon

  (21 juni 2019) Hackathon natuurinclusieve landbouw Tijdens de hackathon ‘Boer & Business in Balans’ bogen boeren, studenten en experts zich deze week over 8 vraagstukken rond het thema natuurinclusieve landbouw.
 • Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld

  (27 mei 2019) Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld Provinciale Staten hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. Er mogen geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd worden, bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden en omschakeling naar geitenhouderij is niet meer toegestaan.
 • Boer vraagt frisse blik

  (20 mei 2019) Boer vraagt frisse blik De provincie Noord-Holland organiseert van 17 tot en met 19 juni 2019 een hackathon Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!
 • Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

  (26 april 2019) Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering De afgelopen maanden konden jonge boeren niet ouder dan 41 jaar subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen. Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te stellen. In plaats van € 550.000 wordt het € 1.072.000.
 • Nieuwe regels voor geitenhouders

  (24 april 2019) Nieuwe regels voor geitenhouders Afbeelding Een halfjaar nadat een voorlopige stop op de toename van het aantal geiten in de provincie Noord-Holland is gezet, hebben Gedeputeerde Staten dat opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Ordening (PRV).
 • Overheden investeren € 9,2 miljoen in verduurzaming IJsselmeervisserij

  (26 maart 2019) IJsselmeervisserij Om een gezonde visstand, een goed werkend ecosysteem en een duurzame visvangst te bereiken, stellen het kabinet en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland gezamenlijk € 9,2 miljoen beschikbaar voor de visserij op het IJsselmeer en Markermeer. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
 • Minister Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

  (15 maart 2019) Minister Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland ondertekenden het akkoord op 14 maart tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres.
 • Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland

  (14 februari 2019) Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor telers die willen verhuizen naar glastuinbouwgebieden. Door de concentratie van deze bedrijven zijn investeringen in nieuwe infrastructuur, warmtenetten en aardwarmte-installaties mogelijk.
 • Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord

  (04 februari 2019) Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord Het bestuur van Stichting GreenPort Noord-Holland Noord heeft Jeroen Noot benoemd als programmamanager van GreenPort NHN. Per 1 maart is hij het gezicht van de organisatie.

Uitgelicht